Bielkoviny (proteíny) v krvi

bielkoviny_v_krvi Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Bielkoviny stanovujeme z krvného séra.

Referenčné hodnoty:

 • Závisia od laboratória a použitej metódy.

 • Celkové proteíny

 • Dospelí: 6,4 – 8,3 g/dl

 • Deti staršie ako 3 roky: 6,0 – 8,0 g/dl

 • Albumín

 • Dospelí: 3,5 – 5,0 g/dl

 • Deti: 3,2 – 5,4 g/dl

 • Globulíny: 2,8 – 4,4 g/dl

 • Albumín/globulín ratio: >1

Význam vyšetrenia:

 • Albumín v sére informuje o stave výživy, o onkotickom tlaku; albumín v sére stanovujeme aj pri chronických ochoreniach obličiek.

 • Abnormálne hodnoty globulínov sú indikáciou na ďalšie špecifické vyšetrenie sérových proteínov elektroforézou.

 • Nízke A/G ratio poukazuje na progresiu choroby a je indikáciou na špecifickejšie vyšetrenie bielkovín v sére elektroforézou.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Celkové bielkoviny:

 • dehydratácii.

 • hyperimunoglobulinémii.

 • Albumíny:

 • dehydratácii.

 • Globulíny:

 • zápalových procesoch v organizme

 • mnohopočetnom myelóme

 • ochoreniach spojivového tkaniva

 • sarkoidóze

 • cirhóze pečene

 • chronickej alebo aktívnej hepatitíde.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Celkové bielkoviny:

 • Crohnovej chorobe

 • ulceróznej kolitíde  (zápalové ochorenie čriev na autoimunitnom podklade)

 • črevnej fistule

 • nefrotickom syndróme

 • ťažkej deficiencii proteínov

 • chronických chorobách pečene

 • malnutrícii

 • ťažkých popáleninách.

 • Albumíny:

 • pri intenzívnej intravenóznej hydratácii pacienta

 • malnutrícii

 • cirhóze pečene

 • nádoroch

 • nefrotickom syndróme

 • Crohnovej chorobe

 • ulceratívnej kolitíde

 • ťažkých popáleninách

 • gastrointestinálnej fistule

 • ochoreniach spojivového tkaniva

 • infekcii

 • horúčke

 • Globulíny:

 • agamaglobulinémii

 • lymfóme

 • mnohopočetnom myelóme

 • niektorých ochoreniach čriev.

 • A/G ratio:

 • cirhóze pečene

 • sarkoidóze

 • chronických ochoreniach obličiek

 • ťažkých infekciách

 • kachexii

 • sarkoidóze

 • mnohopočetnom myelóme

 • ťažkých popáleninách.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza.
 • Dlhodobý pokoj na lôžku.
 • Intenzívna infúzna liečba.
 • Venostáza.
 • Zvýšené hodnoty tukov v krvi.
 • Zvýšené hodnoty bilirubínu v krvi.