Sodík (Na, natrium, natriemia)

Vyšetrením sodíka sa monitoruje rovnováha vody a elektrolytov, acidobázickej rovnováhy.

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrujeme zo séra.

Referenčné hodnoty:

 • Dospelí: 135 – 145 mmol/l
 • Deti: 138 – 145 mmol/l
 • Dojčatá: 139 – 146 mmol/l
 • Novorodenci: 133 – 146 mmol/l

Význam vyšetrenia

Monitorovanie rovnováhy vody a elektrolytov, acidobázickej rovnováhy.

Zvýšené hodnoty (hypernatriémia) môžeme nájsť pri:

 • Dehydratácii.
 • Diabetickej ketoacidóze.
 • Cushingovom syndróme.
 • Azotémii.
 • Hyperaldosteronizme.
 • Silnom potení.
 • Neadekvátnom smäde.
 • Vracaní, hnačke.

Znížené hodnoty (hyponatriémia) môžeme nájsť pri:

 • Addisonovej chorobe.
 • Liečbe diuretikami.
 • Hypopituitarizme.
 • Vracaní alebo hnačke.
 • Hypothyroidizme.
 • Popáleninách.
 • Liečbe glukokortikoidmi.
 • Ťažkej dehydratácii.
 • Ochoreniach súvisiacich s antidiuretickým hormónom.
 • Cirhóze.
 • Nefrotickom syndróme.
 • Akútnom alebo chronickom zlyhávaní obličiek.
 • Zlyhávaní srdca.
 • Poruchách centrálneho nervového systému.
 • Ketonúrii (ketolátky v moči).
 • Bikarbonatúrii (bikarbonáty v moči).

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza.