Testosterón celkový, voľný

Vyšetrením testosterónu sa diagnostikujú poruchy sexuálneho vývoja, nedostatočné funkcie semenníkov alebo vaječníkov, sexuálne poruchy u mužov alebo virilizácie u žien.

Referenčné hodnoty:

 • Celkový testosterón

 • Dospelí muži: 300 – 1000 ng/dl

 • Dospelé ženy: 20 – 75 ng/dl

 • Deti (1 – 10rokov):

 • Voľný testosterón

 • Dospelí muži: 52 – 280 pg/dl

 • Dospelé ženy: 1.6 – 6.3 pg/dl

 • Deti (1 – 10 rokov): 0,15 – 0,66 pg/dl

Význam vyšetrenia

Diagnostika porúch sexuálneho vývoja, nedostatočnej funkcie semenníkov alebo vaječníkov, sexuálnych porúch u mužov alebo virilizácie u žien.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Nádoroch (vaječníkov, semenníkov, nadobličiek).
 • Léziách centrálneho nervového systému.
 • Kongenitálnej adrenálnej hyperplázii (vrodené ochorenie nadobličiek).
 • Idiopatickej predčasnej puberte.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Cirhóze pečene.
 • Hypopituitarizme.
 • Liečbe estrogénmi.
 • Ťažkej obezite.
 • Zlyhávaní obličiek.
 • Podvýžive.
 • Kryptorchizme.

Faktory skresľujúce výsledky

 • Predchádzajúce rádioizotopové vyšetrenie.