Kyselina močová

Vyšetrením kyseliny močovej sa stanovuje hyperurikémia - zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi.

Ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrujeme zo séra.

Referenčné hodnoty:

 • Dospelí muži: 4,5 – 8 mg/dl
 • Dospelé ženy: 2,5 – 6,2 mg/dl
 • Deti do 12 rokov: 2 – 5,5 mg/dl
 • Dospelí nad 60 rokov: 2,7 – 6,8 mg/dl

Význam vyšetrenia

Stanovenie hyperurikémie – zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Dna (pakostnica).
 • Diabetickej ketoacidóze (forma dekompenzovanej cukrovky).
 • Zlyhávaní obličiek.
 • Šoku.
 • Syndróme polycystických obličiek.
 • Downovom syndróme.
 • Leukémii.
 • Lymfómoch.
 • Hemolytickej anémii.
 • Otrave olovom.
 • Psoriáze.
 • Polycytémia vera.
 • Pernicióznej anémii.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:

 • Fanconiho syndróme.
 • Wilsonovej chorobe.
 • Hodgkinovej chorobe.
 • Mnohopočetnom myelóme.
 • Bronchogénnom karcinóme.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hladovanie.
 • Strava s vysokým obsahom purínov.
 • Stres.
 • Užívanie kofeínu alebo vitamínu C.