Moč na kultiváciu

Vyšetrením moču kultiváciou sa diagnostikujú infekcie v močových cestách.

Ako prebieha vysetrenie?

Vyšetrujeme vzorku moča, prvý prúd prvého ranného moča.

Fyziologický nález:


Negatívny. Pri náleze baktérií > 105 treba infekciu preliečiť.

Význam vyšetrenia:


Diagnostika infekcií v močových cestách.

Pozitívny výsledok môžeme nájsť pri:

Infekcii močových ciest (napr. E. coli, Proteus spp., Enterobacter spp., Pseudomonas, Klebsiella spp., Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Mycobacterium spp.)

Faktory skresľujúce výsledky:

  • Kontaminácia vzorky moča.
  • Liečba antibiotikami, príp. antimykotikami tesne pred alebo v čase odberu vzorky moča na vyšetrenie.