Venografia, flebografia

Vyšetrenie správnej funkcie žíl, vylúčenie podozrenia na obštrukciu, žilovej nedostatočnosti, určenie príčiny embólie do pľúcnice.

Fyziologický nález

Bez známok defektu v náplni, obštrukcie, kalcifikácií, inkompetencie chlopní a dilatácie kolaterál.

Význam vyšetrenia

 • Vyšetrenie správnej funkcie žíl, vylúčenie podozrenia na obštrukciu, žilovej nedostatočnosti, určenie príčiny embólie do pľúcnice.
 • Vyšetrenie žíl pred alebo po bypasse, liečbe trombózy.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

 • Trombóze hlbokého žilového systému.
 • Nádoroch (obštrukcia zvonku cievy).
 • Cievnych nádoroch (obštrukcia cievy z vnútra).
 • Žilovej nedostatočnosti.
 • Vrodených malformáciách.
 • Kŕčových žilách.
 • Poškodení žíl úrazom.

Faktory limitujúce vyšetrenie:

 • Alergia na jód alebo kontrastnú látku.
 • Zlyhávanie obličiek.
 • Zlyhávanie srdca.
 • Ťažká pulmonálna hypertenzia.