Venografia, flebografia

Vyšetrenie správnej funkcie žíl, vylúčenie podozrenia na obštrukciu, žilovej nedostatočnosti, určenie príčiny embólie do pľúcnice.

Fyziologický nález

Bez známok defektu v náplni, obštrukcie, kalcifikácií, inkompetencie chlopní a dilatácie kolaterál.

Význam vyšetrenia

  • Vyšetrenie správnej funkcie žíl, vylúčenie podozrenia na obštrukciu, žilovej nedostatočnosti, určenie príčiny embólie do pľúcnice.
  • Vyšetrenie žíl pred alebo po bypasse, liečbe trombózy.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

  • Trombóze hlbokého žilového systému.
  • Nádoroch (obštrukcia zvonku cievy).
  • Cievnych nádoroch (obštrukcia cievy z vnútra).
  • Žilovej nedostatočnosti.
  • Vrodených malformáciách.
  • Kŕčových žilách.
  • Poškodení žíl úrazom.

Faktory limitujúce vyšetrenie:

  • Alergia na jód alebo kontrastnú látku.
  • Zlyhávanie obličiek.
  • Zlyhávanie srdca.
  • Ťažká pulmonálna hypertenzia.