Lekári sa asi dočkajú vyšších platov

Vždy som považoval zavedenie 20- a 50-korunových poplatkov v zdravotníctve za nesystémový a neetický krok. Uviedol minister zdravotníctva Ivan Valentovič. Reagoval tak na jeden z prvých krokov, ktoré súčasná vláda vykonala v zdravotníctve – zrušenie poplatku 20 Sk za návštevu lekára a 50 Sk za deň hospitalizácie. Od 1. 10. 2006 sa tiež splní ďalší zo zámerov vlády – zníženie poplatku za recept z 20 Sk na 5 Sk. Na dobrej ceste je podľa ministra zdravotníctva aj zvýšenie platieb štátu za tzv. svojich poistencov zo 4 na 5 % priemernej mzdy.

Zvýšenie platieb štátu má do systému zdravotníctva priniesť zhruba 6,26 mld Sk. Zámer zvýšiť platby štátu potvrdil po stredajšom rokovaní vlády aj minister financií Ján Počiatek. „Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a za Spoločnú zdravotnú poisťovňu môžem garantovať, že časť z týchto prostriedkov sa použije na zvýšenie miezd lekárov a zdravotných sestier,“ konštatoval minister zdravotníctva.

Zavedenie 20-korunového poplatku za recept bolo podľa I. Valentoviča tiež neodôvodnené. Z 20 Sk zostávalo 5 Sk v lekárni, 15 Sk šlo na účet zdravotných poisťovní. „Je to nepochopiteľné, keďže do fondov zdravotných poisťovní platíme odvody,“ zdôvodnil minister zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva považuje za plnenie programového vyhlásenia vlády aj plánované zníženie DPH na lieky z 19 na 10 % od 1. 1. 2007. Tento krok sa má premietnuť do zníženia cien liekov a zníženia výdavkov zdravotníckych zariadení na nákup liekov. Ministerstvo zdravotníctva tiež začalo rokovať s farmaceutickými firmami o znížení cien liekov a doplatkov za ne.

Medzi plánované zmeny v zdravotníctve patrí aj zredukovanie 6 tzv. Zajacových reformných zákonov na tri. Vedenie rezortu sa v tom zhoduje so Slovenskou lekárskou komorou, s ktorou bude pri novelizácii úzko spolupracovať. K zmenám by malo dôjsť do troch rokov – tri zákony sa budú týkať zdravotníckych zariadení, zdravotníckych poskytovateľov a zdravotného poistenia.

Ministerstvo zdravotníctva chce tiež vytvoriť fond na hradenie zvlášť finančne náročných zdravotných výkonov. Za jednu z prioritných úloh považuje minister zdravotníctva posilnenie úlohy všeobecného lekára – chce im zlepšiť pracovné podmienky a systém vzdelávania.