Opäť jedna zdravotná poisťovňa pre „uniformy“?

Podľa ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča by opäť mali byť Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa verejnoprávnymi inštitúciami. „Myslíme si, že tak je to v celej vyspelej Európe, pretože systém akciových spoločností nie je v Európe veľmi populárny,“ uviedol minister. O ich spojení sa zatiaľ neuvažuje. „Fúziou Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne by mohol vzniknúť monopol, pretože stále majú dominantné postavenie na trhu,“ konštatoval I. Valentovič.

V auguste 2006 vymenoval minister zdravotníctva za generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Antona Kováčika, ktorý je podľa ministra zdravotníctva „profesionál, robí v zdravotnom poistení dlhé roky a vie, o čom je zdravotné poistenie“. „Bude tam dovtedy, kým Všeobecná zdravotná poisťovňa bude spravovať peniaze poistencov tak, ako si predstavujeme,“ zdôraznil minister zdravotníctva. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišiel A. Kováčik zo Spoločnej zdravotnej poisťovne. Tá bola rovnako predchádzajúcim pôsobiskom súčasného ministra zdravotníctva, ktorý bol jej generálnym riaditeľom.

V súvislosti s návratom k verejnoprávnemu charakteru Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa bude meniť aj jej organizačná štruktúra. Súčasné trojčlenné predstavenstvo (jeho predsedom je generálny riaditeľ A. Kováčik) nahradí správna rada. To, či členov správnej rady bude menovať parlament alebo vláda, ešte nie je legislatívne doriešené.

Poisťovňa pre „uniformy“

V priebehu tohto týždňa minister zdravotníctva očakáva návrh na znovuzavedenia povinného poistenia pre tzv. uniformované zložky v jednej zdravotnej poisťovni (Spoločnej zdravotnej poisťovni). S iniciatívou vyšlo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a pripája sa k nemu aj rezort obrany a vnútra – podľa ich zástupcov dôvodom je zvýšenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov predovšetkým príslušníkov ozbrojených síl, spravodajskej a tajnej služby. Minister zdravotníctva sa s návrhom povinného poistenia tzv. uniformovaných zložiek v Spoločnej zdravotnej poisťovni stotožňuje. „Keďže vychádzam z prostredia tejto poisťovne, viem, že sa o tom diskutuje dlhšie. Myslím si, že rezorty majú dôvod žiadať také niečo vzhľadom na to, že plnia určité špecifické poslania. Uvidíme a zvážime túto iniciatívu,“ hodnotí I. Valentovič.

Systém povinného rezortného zdravotného poistenia už existoval. Vznikom pluralitného zdravotného poistenia v roku 1994 vznikli Poisťovňa ministerstva vnútra (pre rezort vnútra), Železničná zdravotná poisťovňa (pre rezort dopravy), Vojenská zdravotná poisťovňa (pre rezort obrany). V nich museli byť povinne poistení poistenci jednotlivých rezortov. Poisťovňa ministerstva vnútra, Železničná zdravotná poisťovňa, Vojenská zdravotná poisťovňa vytvorili v roku 1998 základ poistného kmeňa Spoločnej zdravotnej poisťovne.