V znamení pohybu - Váhy II. 23.9 – 22.10

In medias res - predný skrížený väz ... 100 000 amerických lyžiarov ročne utrpí poranenie predného skríženého väzu. Obávaný úraz vnútorného kolena, čiastočné, alebo úplné roztrhnutie tohto významného statického stabilizátora neobišlo v roku 2001 ani našu zvieratníkovú Váhu, lyžiarskeho šampióna Bode Millera ( 12.10.1977 ). Skrížené väzy, skrížené lyže, skrížené plány ...

Súčasný kĺzavý a valivý pohyb asymetrických kĺbnych plôch femuru a tibie v priebehu ohýbania a vystierania vytvára neustálu zmenu osi rotácie kolena. Presná biomechanika tohto multicentrického kĺbu je laikom celkom nepochopiteľná a odborníci o nej diskutujú už viac ako sto rokov. Predný a zadný skrížený väz sú významní funkcionári v pohybovom aparáte najkomplikovanejšieho kĺbu ľudského tela. Ich hlavnou neplatenou funkciou je predozadná stabilizácia kolenného kĺbu. Sú ako dva skrížené kordy a s predným z nich je mimoriadny kríž. Mal by uvážlivo držať na uzde predkolenie a brániť mu počas záťaže v roztopašných záletoch vpred a do rotácie. V plnej extenzii kolena je tento väzivový pruh najviacej napnutý, s postupnou flexiou napätie klesá, od 40 stupňov postupne stúpa s maximom okolo 90 stupňov. Vyvážená aktivita statických a dynamických stabilizátorov je skutočným jazýčkom na váhach a garantuje stabilitu i pri vrcholových športových výkonoch. Nekoordinovaný pohyb naopak môže vyústiť do nadmerného natiahnutia väzu. Ak sa presiahne jeho elastický limit, dochádza k makroskopickému prerušeniu s výslednou nestabilitou váhonosného kĺbu.

Technologický pokrok v oblasti bieleho športu napreduje. Perfektné vysoké obutie a viazanie lepšie chráni nohu, členok a predkolenie - týchto úrazov štatisticky ubúda. Pribúda však poranení predného skríženého väzu. Je zaujímavé, že snowboardistu s touto diagnózou v ortopedických ambulanciách prakticky nenájdete. Výskumníci, podporovaní korporáciami preto neváhajú. Špecialisti z Colorada analyzovali 14 000 prípadov tohto úrazu na lyžiach. Štúdie analyzovali aj náhodné videozáznamy reálnych úrazov. Vznikla hypotéza " nohy fantóma ". Ak Vám fantóm pri kristiánke, či brzdení náhle stúpi na zadnú časť spodnej lyže, telo sa chová zakaždým rovnako. Opačná horná končatina sa prudko vymrští vzad. Hlava a trup rotujú smerom zo svahu. Lyžiar stráca rovnováhu a padá dozadu. Bedrový kĺb sa dostáva pod úroveň kolena. Horná lyža sa odlepí od svahu špicou nahor. Celá váha tela sa ocitne na vnútornom okraji zadnej časti spodnej lyže. Výsledkom nekoordinácie je páka, ktorá vytvorí mohutný flekčný a rotačný silový vektor v oblasti kolena. Popísaný mechanizmus deštruuje predný skrížený väz.

Plastika predného skríženého väzu je považovaná za jeden z najkrajších rekonštrukčných výkonov v ortopédii. Bez kvalitnej pooperačnej rehabilitácie je však často funkčný výsledok sklamaním a fantóm stúpa na lyže ďalej. Bode Miller naopak jazdí ešte rýchlejšie ...