Sto dní vlády v rezorte zdravotníctva

Podľa riaditeľov bratislavskej, košickej, martinskej fakultnej nemocnice a žilinskej nemocnice sa príchodom nového ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča zlepšila komunikácia s ministerstvom zdravotníctva a vzrástol záujem o riešenie konkrétnych problémov v teréne. Za jeden z najpozitívnejších krokov považujú snahu ministra Ivana Valentoviča vrátiť zdravotníckym zariadeniam ich pôvodný status. Sám minister zdravotníctva je s krokmi, ktoré sa mu počas 100 dní vedenia rezortu podarili, spokojný. Podľa predstaviteľov Health Policy Institute súčasná vláda zatiaľ prijala v zdravotníctve len zbytočné, destabilizačné a mocenské opatrenia.

„Podarilo sa nám na rok zastaviť exekúcie. Za veľmi pozitívny krok považujeme zastavenie privatizácie zdravotníckych zariadení. Našim cieľom je vybudovanie silného štátneho zdravotníctva. Chceme dokázať, že aj štát vie – a aj bude – efektívne hospodáriť,“ zdôraznil minister zdravotníctva Ivan Valentovič.

Ďalšími pozitívami sú podľa ministra zdravotníctva zníženie správneho fondu zdravotných poisťovní z 5 na 4 % a zníženie DPH na lieky z 19 na 10 %. „Občania vo výraznej miere privítali zrušenie 20-korunového poplatku za návštevu u lekára a 50-korunového poplatku za deň hospitalizácie v nemocnici ako aj zníženie poplatku za recept v lekárňach z 20 na 5 Sk,“ uviedol I. Valentovič.

Úspechom je podľa I. Valentoviča aj zvýšenie platieb štátu za tzv. svojich poistencov (ekonomicky neaktívnych) zo 4 na 5 % z priemernej mzdy na prvé štyri mesiace roku 2007, čo predstavuje asi 2,1 mld Sk. „Tieto prostriedky by sa mali použiť na zvýšenie platov lekárov a zdravotných sestier,“ konštatoval I. Valentovič.

Hodnotenie Health Policy Institute

„Zrušením 20- a 50-korunových poplatkov a znížením poplatku za recept z 20 na 5 Sk príde zdravotníctvo ročne o 2,5 mld Sk, netransparentnou kategorizáciou liečiv o ďalších 0,4 mld Sk,“ hodnotí 100 dní vlády v rezorte zdravotníctva Peter Pažitný z Health Policy Institute. Ďalšie 2 mld Sk podľa neho budú chýbať pre zastavenie exekúcií nemocníc a pre zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. „Celkovo teda zavedenie týchto destabilizačných opatrení predstavuje deficit v zdravotníctve 4,9 mld v Sk.

Vláda časť týchto prostriedkov síce podľa P. Pažitného vykryje zvýšením platby štátu za tzv. svojich poistencov počas prvých štyroch mesiacov roku 2007 zo 4 na 5 % z priemernej mzdy (2,1 mld Sk) a 2,2 mld Sk získa vďaka zníženiu DPH na lieky, napriek tomu takto nastavené zdroje pripravia zdravotníctvo o 600 mil. Sk.

„Vláda za 100 dní nepredstavila žiadnu ucelenú víziu smerovania zdravotníctva, zamerala sa len na likvidáciu symbolov tzv. Zajacovej reformy (poplatky, privatizácia, exekúcie) a prijala populistické opatrenia, ktoré sú však príjemné pre občana len z krátkodobého hľadiska. V konečnom dôsledku zvyšujú riziko zneužívania systému,“ zhrnul doterajšie obdobie vlády v rezorte zdravotníctva Peter Pažitný.