SLK chce zvýšené platby štátu na celý rok

Lekári na XX. sneme Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa konal 13. a 14. októbra v Bratislave, privítali zvýšené platby štátu za tzv. svojich poistencov zo 4 na 5 % z priemernej mzdy v hospodárstve. Slovenská lekárska komora však požaduje, aby sa toto zvýšenie netýkalo len prvých štyroch mesiacov v roku, ako ho schválila vláda, ale celého roka. Podľa prezidenta Slovenskej lekárskej komory Milana Dragulu sa v tomto bode nezhodujú s ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom. Snem vyzval vládu aj Národnú radu SR, aby zvýšené platby štátu neboli iba dočasné.

Snem Slovenskej lekárskej komory okrem iného tiež zvýšil s účinnosťou od 1. januára 2007 členské príspevky pre členov tejto stavovskej organizácie. Pre členov Slovenskej lekárskej komory do 30 rokov sa členské zvyšuje od 1. januára 2007 z 1 000 na 1 500 Sk, od 30 do 65 rokov sa zvyšuje z 2 000 na 2 500 Sk. Členský príspevok pre členov nad 65 rokov, pre ženy - lekárky na materskej dovolenke a pre lekárov nevykonávajúcich povolanie lekára na území SR zostáva nezmenený - 200 Sk. Splatnosť členských príspevkov je 28. februára 2007.

Snem Slovenskej lekárskej komory ocenil snahu ministra zastaviť privatizáciu zdravotníckych zariadení. "Zdravotníctvo má byť otázkou verejných financií." Uviedol prezident komory Milan Dragula. Lekári na sneme ocenili aj zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na lieky a zdravotnícke pomôcky z 19 na 10 %.