Rinoskopia

Rinoskopia znamená vyšetrenie nosovej dutiny, choán a nosohltana. Rozlišujeme prednú a zadnú rinoskopiu.

Ako prebieha vyšetrenie:

 • Rinoskopia znamená vyšetrenie nosovej dutiny, choán a nosohltana.
 • Rozlišujeme prednú a zadnú rinoskopiu.
 • Predná rinoskpia: lekár zasunie do jednej nosovej dierky (zvyčajne začína pravou) nosové zrkadlo do hĺbky 1 – 1,5 cm. Stlačením rúčky zrkadla sa oddelí nosové krídlo od priehradky, čím lekár získa širší pohľad do nosa. Čelovým reflektorom zasvieti do vyšetrovanej oblasti. Postupne prezerá nosovú dutinu a ak je dutina dobre priechodná, vidí aj choanu a nosohltan. Postupné zakláňanie hlavy pacienta umožní prezrieť celú nosovú dutinu. Potom vyšetrí ľavú stranu.
 • Zadná rinoskopia: vyšetrujeme nosohltan a choány. Pacient otvorí ústa, jazyk nechá v ústach a dýcha nosom. Lekár nahreje malé zrkadielko (určené na zadnú rinoskopiu) nad kahanom, aby sa nezarosilo. Teplotu zrkadielka si vyskúša na koži svojho predlaktia. Potom chytí do ľavej ruky ústnu lopatku, ktorou tlačí jazyk nadol a dopredu. Pravou rukou vsúva zrkadielko do hltana a zasvieti naň čelovým reflektorom tak, aby odrazené svetlo osvetlilo nosohltan. Točením a menením polohy zrkadla prezrie nosohltan, zadnú časť nosovej priehradky a choány.

Fyziologický nález:

Nos priechodný. Nosová priehradka v strednej čiare. Sliznica nosovej dutiny ružová, vlhká, bez opuchu. Choana obojstranne voľná. Nosohltan voľný, klenutý.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:


 • Abscese, hematóme, perforácii (prederavení), deformácii alebo nádore priehradky.
 • Akútnych a chronických zápaloch nosa alebo prínosových dutín.
 • Polypoch v nose.
 • Benígnych a malígnych nádoroch.
 • Atrofických zmenách nosovej sliznice.
 • Epistaxe (krvácaní z nosa).
 • Úrazoch nosa.
 • Adenoidných vegetáciách (zväčšená nosová mandla).

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Opuch nosovej sliznice.
 • Prítomnosť patologického sekrétu, príp. krvi v nosovej dutine.
 • Nespolupráca pacienta.