Nepriama laryngoskopia

Jedná sa o vyšetrenie hrtanovej časti hltana (hypofarynx) a hrtana (larynx). Lekár najprv nahreje laryngeálne zrkadielko nad kahancom, aby sa nerosilo. Teplotu zrkadielka si vyskúša na koži svojho predlaktia, aby nebolo príliš horúce. Pacient otvorí ústa, vyplazí jazyk von a dýcha len ústami...

Ako prebieha vyšetrenie:

Jedná sa o vyšetrenie hrtanovej časti hltana (hypofarynx) a hrtana (larynx). Lekár najprv nahreje laryngeálne zrkadielko nad kahancom, aby sa nerosilo. Teplotu zrkadielka si vyskúša na koži svojho predlaktia, aby nebolo príliš horúce. Pacient otvorí ústa, vyplazí jazyk von a dýcha len ústami. Lekár chytí do kúska gázy dvomi prstami ľavej ruky špičku jazyka pacienta a jemne ho ťahá smerom von a dole. V pravej ruke drží laryngeálne zrkadielko, ktoré vsunie do hltana. Čelovým reflektorom zasvieti na zrkadielko tak, aby odrazené svetlo osvetlilo vyšetrovanú oblasť. Prezerá hrtanovú časť hltana a hrtan (vrátane hlasiviek). Potom vyzve pacienta, aby povedal „hí“. To mu umožní zhodnotiť pohyblivosť hlasiviek a uzatváranie hlasivkovej štrbiny pri fonácii. Keď má pacient silný dávivý reflex (napína ho na zvracanie), možno vyšetrenie vykonať v lokálnej anestéze vo forme spraya alebo cukríka.

Fyziologický nález:

Hrtnová časť hltana voľná. Hrtanová príchlopka štíhla, sliznica ružová. Príchlopkové priehlbinky obojstranne voľné. Hruškovité zálivy voľné. Arytenoidy symetricky pohyblivé. Sliznica ružová, bez opuchu. Sliznica komorových krkiev bledá, hladká, nadhlasivková časť hrtana symetrická. Hlasivkové väzy bledé, pohyblivé, okraje rovné. Podhlasivkový priestor voľný, sliznica bledá./p>

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

  • Akútnom alebo chronickom zápale, opuchu hrtanovej časti hltana alebo hrtana.
  • Benígnych a malígnych nádoroch v tejto oblasti.
  • Polypoch hlasiviek.
  • Atrofických zmenách na sliznici hypofaryngu a laryngu.

Faktory skresľujúce výsledky:

  • Pacient nespolupracuje.
  • Silný dávivý reflex pacienta.