ZZP chce rovnoprávnosť pri výbere poisťovne

„Združenie zdravotných poisťovní SR (ZZP SR) je vážne znepokojené tým, že ministerstvo zdravotníctva sa otvorene hlási a priznáva existenciu legislatívneho návrhu, ktorý zásadným spôsobom oslabuje princípy fungovania základných pilierov súčasného slovenského zdravotníctva,“ uvádza sa v stanovisku ZZP SR. Stanoviskom ZZP SR reaguje na pripravovaný návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorého by poistenci, za ktorých platí odvody štát, sa mali poistiť len v poisťovniach, ktorých zriaďovateľom je štát. Minister zdravotníctva I. Valentovič sa vyjadril, že o návrhu bude diskutovať až potom, keď návrh zákona bude mať definitívnu podobu.

ZZP SR je, ako sa ďalej uvádza v stanovisku, znepokojené, že existuje návrh , ktorý nielenže likviduje možnosť slobodnej voľby zdravotnej poisťovne trom miliónom občanov, ale zároveň má ambíciu zaviesť nerovnaké pravidlá hry pre štátne a súkromné zdravotné poisťovne.

ZZP SR považuje za neakceptovateľné, aby sa takýto návrh, alebo jeho parciálne časti predkladali v NR SR vo forme pozmeňovacích návrhov poslancov, čo minister zdravotníctva nevylúčil. „Znamená to, že zásadné zmeny v zdravotníctve sa majú udiať s vylúčením verejnej a odbornej diskusie ,“ konštatuje sa v stanovisku Združenia zdravotných poisťovní.

ZZP SR je presvedčené, že tieto zmeny by znamenali kvalitatívny zlom v zdravotníctve, čo by sa bez prihliadnutia na názory verejnej mienky a diskusie s občanmi nemalo stávať. Podľa prieskumu verejnej mienky realizovaného agentúrou GfK by sa podľa 70,2 percenta opýtaných respondentov mala zachovať sloboda výberu zdravotnej poisťovne (pozri grafy).

„Slovenské zdravotníctvo je už viac ako 10 rokov budované a postavené na modeli spolupráce súkromného a verejného sektoru. Ročne občania SR zaplatia do zdravotníctva vo forme odvodov a priamych platieb až 100 mld Sk, za ktoré požadujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ dôvodí ZZP. Podľa ZZP dvoma základnými piliermi, ktoré sú nevyhnutným predpokladom dosiahnutia tohto cieľa sú:

  • zachovanie a posilňovanie princípu slobodnej voľby lekára a slobodnej voľby zdravotnej poisťovne,
  • posilňovanie princípu rovnoprávnosti štátnych, verejných a súkromných subjektov v zdravotníctve.

Podľa ZZP ak nemá občan právo voľby zdravotnej poisťovne, nemá možnosť prakticky vyjadriť svoju spokojnosť, či nespokojnosť so zabezpečovaním kvality zdravotnej starostlivosti. Ak nefunguje princíp rovnoprávnosti všetkých subjektov, nemôže medzi nimi existovať efektívna súťaž, ktorá je predpokladom väčšej kvality zdravotnej starostlivosti.

Výzva ZZP

Združenie zdravotných poisťovní vyzýva občanov, aby aj naďalej vyjadrovali svoje názory a postoje k pripravovaným zmenám v zdravotníctve a obracia sa na nich s verejnou výzvou ( www.zzp-sr.sk) Zároveň žiada predstaviteľov súčasnej vládnej koalície, vlády SR a predsedu NR SR, aby:

- rešpektovali právo slobodnej voľby pre občana a neoslabovali princíp rovnosti všetkých subjektov, ktoré pôsobia v zdravotníctve,

- aby návrhom na zásadné zmeny v zdravotníckom systéme predchádzala odborná a vecná diskusia a aby verejnosť a profesijné združenia mali právo sa s nimi štandardným spôsobom oboznámiť a zaujať k nim stanovisko.

VšZP a Spoločná zdravotná poisťovňa sa vyjadria neskôr

Predstavitelia oboch zdravotných poisťovní, ktorých hlavným akcionárom je štát – Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne, sa k návrhu o povinnom poistení ekonomicky neaktívnych poistencov v „štátnej“ zdravotnej poisťovni vyjadria až po predložení návrhu. „ Sme medzi povinne pripomienkujúci subjektmi, preto rátame s tým, že návrh novely zákona dostaneme na pripomienkovanie . Potom k nemu zaujmeme stanovisko. Aj v našich poisťovniach máme odborníkov,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Anton Kováčik.

Ministerstvo zdravotníctva je stanoviskom ZZP znepokojené

Ministerstvo zdravotníctva je znepokojené postojom ZZP SR, ktoré svojimi vyjadreniami zavádza občanov a má snahu zasahovať do názorového spektra a činnosti pracovnej skupiny ministerstva zdravotníctva zaoberajúcej sa prípravou legislatívneho návrhu zákona o verejnoprávnych poisťovniach.

Podľa vyjadrenia ministerstva zdravotníctva ZZP SR reprezentuje 32 % poistného trhu, teda menej ako tretinu, jeho členmi nie sú všetky zdravotné poisťovne a teda nie všetky zdravotné poisťovne sa stotožňujú s názormi prezentovanými ZZP.

Minister zdravotníctva I. Valentovič je pripravený na otvorenú diskusiu, ak bude mať ministerstvo hotovú definitívnu podobu návrhu zákona . Bude však diskutovať so všetkými zdravotnými poisťovňami, teda aj so VŠZP a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, ktoré predstavujú 68 % poistného trhu. Uvádza sa v reakcii ministerstva zdravotníctva na stanovisko ZZP SR.

Otázka: Mala by sa zachovať možnosť výberu zdravotnej poisťovne pre všetkých obyvateľov?

Otázka: Aký je váš celkový názor na prítomnosť súkromného sektora v zdravotníctve? Podľa vašich skúseností, je súkromný sektor (súkromní lekári, špecialisti, nemocnice, zdravotné poisťovne) skôr prínosom v slovenskom zdravotníctve alebo skôr je tomu naopak? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textová Inzercia

Preukázaná účinnosť: 100 hodín nonstop hydratácie

Objavte účinky bunkovej vody z kosmatcovníka, ktorá dlhodobo aktivuje mechanizmy hydratácie pokožky.

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.