Overte si poistný vzťah

Ak si potrebujete overiť poistný vzťah voči zdravotnej poisťovni (či vás vaša zdravotná poisťovňa eviduje) alebo overiť si nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, umožní vám to portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou https://portal.udzs.sk. Vo verejne prístupnej časti je možné overiť si aktuálny poistný vzťah voči zvolenej zdravotnej poisťovni zadaním rodného čísla. V prípade zmeny zdravotnej poisťovne poistencom portál poskytne informáciu o novej poisťovni po zadaní pôvodnej zdravotnej poisťovne.

Ako uviedla pre ZDRAVIE.sk hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová, vo verejnej časti tiež možno po zadaní kódu lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zadaním identifikačných údajov vyhľadávať informácie o nových kódoch lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Časť prístupná registrovaným zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožní sledovanie všetkých doterajších poistných vzťahov. Neverejná časť nevyžaduje overovanie poistného vzťahu voči zadanej poisťovni.

Po pilotnej prevádzke portálu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou plánuje rozšíriť funkcionalitu o možnosť hromadného overovania poistných vzťahov pre registrovaných užívateľov.

Informácie o poistných vzťahoch sa čerpajú z Centrálneho registra poistencov. Informácia o dátume jeho aktuálnosti je zobrazená vo výsledku overenia poistného vzťahu.