CT - počítačová tomografia

CT je neinvazívna röntgenová metóda. Zdroj RTG žiarenia ako aj detektory sa spoločne pohybujú okolo pacienta, počítač vyhodnocuje signály z detektoru a na základe intenzity predchádzajúceho žiarenia vytvorí obraz rezu telom pacienta. Vnútrožilové podanie kontrastnej látky zvyšuje presnosť niektorých vyšetrení.

CT je neinvazívna röntgenová metóda. Zdroj RTG žiarenia ako aj detektory sa spoločne pohybujú okolo pacienta, počítač vyhodnocuje signály z detektoru a na základe intenzity predchádzajúceho žiarenia vytvorí obraz rezu telom pacienta. Vnútrožilové podanie kontrastnej látky zvyšuje presnosť niektorých vyšetrení.

Ako prebieha vyšetrenie?

Pacienta objedná ošetrujúci lekár na CT vyšetrenie. V stanovenom termíne sa pacient dostaví na CT pracovisko. Príde nalačno a prinesie si so sebou žiadanky na CT vyšetrenie, kartičku poistenca a zdravotnú dokumentáciu. Na niektorých pracoviskách si treba priniesť aj prázdne CD. Pacient si ľahne na CT lôžko. Ak treba, dostane kontrastnú látku. Zdravotnícky pracovník odíde do vedľajšej miestnosti, keďže ide o RTG metódu a bol by vystavený RTG žiareniu. Pacienta vidí cez sklo a môže s ním komunikovať. Lôžkom s pacientom sa zasunie do „tunela“ a vyšetrenie sa môže začať. Zvyčajne trvá 10-30min. Lekár vyhodnotí CT snímky.

Fyziologický nález:

Bez patologických zmien. Zvyčajne býva popísaná celá vyšetrovaná oblasť – presný popis závisí od toho, ktorá časť tela alebo orgán sme vyšetrovali.

Patologické zmeny môžeme nájsť pri:

  • Nádoroch – benigných, maligných aj nepravých nádoroch.
  • Abscesoch.
  • Traumatických zmenách.
  • Granulómoch.
  • A mnohých ďalších patologických zmenách.
  • Na zobrazenie kĺbov, medzistavcových platničiek a svalov je vhodnejšie MRI vyšetrenie.

Riziká CT vyšetrenia:

Alergická reakcia na podanú kontrastnú látku – exantém, svrbenie až anafylaktický šok.