ZZP hodnotí oddelenia nemocníc podľa efektivity a kvality

Spravodlivejšie a transparantnejšie rozdelenie finančných prostriedkov poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti podľa zásady – čím lepší a kvalitnejší, tým viac financií zo zdravotných poisťovní. To je cieľom materiálu, ktorý vypracovali odborníci Združenia zdravotných poisťovní SR. Materiál Diferenciácia oddelení nemocníc na základe kritérií efektivity a kvality umožní zdravotnej poisťovni profesionálny nákup kvalitnej zdravotníckej starostlivosti pre poistenca. Uviedol výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní MUDr. Eduard Kováč.

Materiál hodnotí jednotlivé oddelenia nemocníc, pričom sú diferencované v duchu „porovnávania porovnateľného“. To znamená oddelenia rovnakých kategórií zdravotníckych zariadení (oddelenia detských fakultných nemocníc, fakultných nemocníc, bývalých nemocníc II. a III: typu a pod.). Prínosom je pre poistencov, poskytovateľov aj zdravotné poisťovne. „Materiál kumuluje všetky poznatky, ktoré dokážeme o poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti získať,“ zdôrazňuje E. Kováč.

Poistencom poskytne Diferenciácia oddelení nemocníc na základe kritérií efektivity a kvality výber lepších služieb, medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti vyselektuje úspešných a menej úspešných poskytovateľov a zdravotným poisťovniam umožní efektívne využitie finančných zdrojov.

Materiál budú mať poisťovne združené v Združení zdravotných poisťovní v konečnej podobe už o dva-tri týždne a budú môcť podľa neho postupovať pri uzatváraní zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi.

Materiál by mal odlíšiť kvalitných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od nekvalitných a ministerstvu zdravotníctva pomôcť pri rozhodovaní o sieti nemocníc. Zároveň by však mal korešpondovať s minimálnou sieťou zdravotníckych zariadení. Podľa prezidenta Združenia zdravotných poisťovní Igora Dorčáka zatiaľ nie je aktuálne stanovená.