ÚDZS má nového predsedu – Richarda Demoviča

Vláda na svojom zasadnutí odvolala doterajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Jána Gajdoša a do funkcie vymenovala Richarda Demoviča. Richard Demobič sa funkcie ujme 25. januára 2007. Dôvodom odvolania Jána Gajdoša boli podľa predkladacieho materiálu ministerstva zdravotníctva „výsledky činnosti úradu s prihliadnutím na súčasný stav v zdravotníctve a zodpovednosť vlády za zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“. Podľa J. Gajdoša to boli politické dôvody.

„Ide o čierny deň pre slovenské zdravotníctvo. Ján Gajdoš má morálnu autoritu, je to slušný človek a skvelý odborník,“ uvádza sa v stanovisku Health Policy Institute. Odvolanie J. Gajdoša sa stalo na základe neopodstatnenej a politicky účelovej novely zákona a Health Policy Institute ho považuje za dôkaz straty nezávislosti tejto inštitúcie a jej faktické podriadenie vláde a ministerstvu zdravotníctva.

Nový predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. Richard Demovič, PhD. pôsobil doteraz ako riaditeľ sekcie dohľad nad nákupom zdravotníckej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa uznesenia vlády SR spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na vymenovanie do funkcie predsedu úradu. R. Demovič je členom strany Smer – sociálna demokracia.