ZZP: „Vyhlasovanie vojny je zbytočné.“

Ministerstvo zdravotníctva sa nesústreďuje na akútne problémy zdravotníctva – zdravotníctvo je stále viac zadlžené, lieková politika sa rezortu vymyká z rúk, riešenie siete nemocníc je v nedohľadne, nerieši sa individuálne poistenie ani rozsah zdravotnej starostlivosti. Uviedol výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč. „Namiesto toho vláda uvažuje o zverejnoprávnení VšZP a Spoločnej zdravotnej poisťovne, o zákaze zisku zdravotným poisťovniam a zákaze slobodnej voľby zdravotnej poisťovne,“ konštatuje E. Kováč.

Združenie zdravotných poisťovní tak reagovalo na návrhy ministerstva zdravotníctva poistiť poistencov štátu (ekonomicky neaktívni poistenci) vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) a zverejnoprávniť VšZP a Spoločnú zdravotnú poisťovňu. „Povinné poistenie občana vo vybranej zdravotnej poisťovni, ako to chce urobiť štát, je návratom pred rok 1990 a to snáď nechce nikto,“ uviedol E. Kováč. Návrhy ministerstva zdravotníctva by podľa neho znamenali narušenie rovnováhy v systéme zdravotníctva a porušenie slobodnej voľby.

Združenie zdravotných poisťovní tiež namieta proti téze o vytváraní zisku v zdravotných poisťovniach a zámere vlády zakázať ho. „Zisk sa vytvára pre ľudí. Musí zostať v systéme, uvádza to aj zákon. Ak sa zisk vytvorí v zdravotnej poisťovni, tak v nej aj zostane. Ak má niekto iné informácie, radi sa s nimi zoznámime," konštatoval E. Kováč. Zdravotné poisťovne nesmú vykázať zisk, ak majú poistencov na čakacích listinách.

Združenie zdravotných poisťovní je pripravené diskutovať a má konkrétne riešenia, zdôraznil E. Kováč. „Akékoľvek vyhlasovanie vojny je zbytočné,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní. Združenie zdravotných poisťovní podľa E. Kováča verí, že navrhované zmeny ministerstva zdravotníctva v systéme zdravotného poistenia po odbornej diskusii neprejdú.

V Združení zdravotných poisťovní sú zdravotné poisťovne Apollo, Dôvera, Európska zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Union.