MZ SR: Platy zdravotníkov od 1. júla o 9 percent vyššie

Po rokovaní predstaviteľov ministerstva zdravotníctva so zástupcami zamestnávateľov (Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia fakultných nemocníc) 26. januára 2007 sú zamestnávatelia schopní garantovať na rok 2007 rast priemerných miezd o 9 percent od 1. 7. 2007. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič zaviazal riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, aby akékoľvek navŕšenie platieb zo strany zdravotných poisťovní povinne premietli v prvom rade do mzdového ohodnotenia sestier a lekárov, pričom plnenie tejto úlohy si minister vo všetkých zariadeniach osobne preverí.

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že zdravotnícke zariadenia budú mať zdroje na zvýšenie platov, pretože Všeobecná zdravotná poisťovňa zvýšila objemy aj ceny od 1. januára 2007 a Spoločná zdravotná poisťovňa zvýšila objemy od 1. januára 2007 a ceny zvýši od 1. februára 2007.

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že do roku 2010 je možné pri mzdovom ohodnotení lekárov a sestier priblížiť sa k 1,5- až 3-násobku priemernej mzdy, presnejšie dostať sa na ich úroveň.

U lekárov spomínaný trojnásobok predstavuje zhruba 54 000 Sk, pričom v decembri 2006 sa reálne priemerná mzda lekárov vo fakultných nemocniciach pohybovala nad 40 000 Sk.

U sestier spomínané 1,5-násobné zvýšenie má predstavovať 27 000 Sk, pričom priemerná mzda sestry v decembri 2006 bola viac ako 20 000 Sk.

Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia fakultných nemocníc navrhli ako optimálne systémové riešenie tohto problému novelizáciu Zákonníka práce. „Ministerstvo zdravotníctva sa s ich návrhom stotožňuje, pretože riešenie novelizáciou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme (ako to navrhuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb) nie je možné. Nemocnice totiž nespĺňajú jednu z podmienok, aby ich zamestnanci mohli byť odmeňovaní podľa tohto zákona, a to, že príjmy organizácie musia z viac ako 50 percent pochádzať zo štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva zdravotníctva. Nemocnice túto podmienku nespĺňajú, ich príjmy predstavujú z viac ako 50 % príjmy zo zdravotných poisťovní.

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič bude v čo najskoršom termíne iniciovať stretnutie so zástupcami odborov, na ktorom podrobne vysvetlí zámer Ministerstva zdravotníctva SR a ubezpečí ich, s poskytnutím osobnej garancie, že do roku 2010 sa požiadavky odborárov kompletne naplnia.