Platy zdravotníkov od 1. júla o 9 percent vyššie

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič zaviazal riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, aby akékoľvek navŕšenie platieb zo zdravotných poisťovní povinne premietli v prvom rade do mzdového ohodnotenia sestier a lekárov. Plnenie tejto úlohy si minister vo všetkých zariadeniach osobne preverí. Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska a Asociácie fakultných sú schopní garantovať na rok 2007 rast priemerných miezd od 1. 7. 2007 o 9 percent. Uvádza sa v stanovisku Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že zdravotnícke zariadenia budú mať zdroje na zvýšenie platov, pretože Všeobecná zdravotná poisťovňa zvýšila objemy aj ceny od 1. januára 2007 a Spoločná zdravotná poisťovňa zvýšila objemy od 1. januára 2007 a ceny zvýši od 1. februára 2007.

Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že do roku 2010 je možné pri mzdovom ohodnotení lekárov a sestier priblížiť sa k 1,5- až 3-násobku priemernej mzdy, presnejšie dostať sa na ich úroveň.

U lekárov spomínaný trojnásobok predstavuje zhruba 54 000 Sk, pričom v decembri 2006 sa reálne priemerná mzda lekárov vo fakultných nemocniciach pohybovala nad 40 000 Sk.

U sestier spomínané 1,5-násobné zvýšenie má predstavovať 27 000 Sk, pričom priemerná mzda sestry v decembri 2006 bola viac ako 20 000 Sk.

Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia fakultných nemocníc navrhli ako optimálne systémové riešenie tohto problému novelizáciu Zákonníka práce. „Ministerstvo zdravotníctva sa s ich návrhom stotožňuje, pretože riešenie novelizáciou zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme (ako to navrhuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb) nie je možné. Nemocnice totiž nespĺňajú jednu z podmienok, aby ich zamestnanci mohli byť odmeňovaní podľa tohto zákona, a to, že príjmy organizácie musia z viac ako 50 percent pochádzať zo štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva zdravotníctva. Nemocnice túto podmienku nespĺňajú, ich príjmy predstavujú z viac ako 50 % príjmy zo zdravotných poisťovní.

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič bude v čo najskoršom termíne iniciovať stretnutie so zástupcami odborov, na ktorom podrobne vysvetlí zámer Ministerstva zdravotníctva SR a ubezpečí ich, s poskytnutím osobnej garancie, že do roku 2010 sa požiadavky odborárov kompletne naplnia.