Nemocnici v Topoľčanoch hrozí miliónová pokuta

Osobitná komisia ako poradný orgán predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou navrhla Nemocnici s poliklinikou v Topoľčanoch udeliť finančný postih 1 mil. Sk za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti 14-ročnému Jakubovi D. Zároveň zaviazala Nemocnicu s poliklinikou v Topoľčanoch prijať nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Výšku pokuty musí ešte schváliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Uviedol to novozvolený predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zároveň podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci ublíženia na zdraví.

R. Demovič uviedol, že dôležitejšie, ako výška pokuty je prijatie a dodržiavanie nápravných opatrení, aby k podobnej tragédii už nedošlo.

V rámci nápravných opatrení Nemocnica s poliklinikou v Topoľčanoch musí:

  • vypracovať algoritmus postupov: v súvislosti s príjmom detských pacientov vyžadujúcich akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť s následnou realizáciou konziliárnych vyšetrení pediatrov v príslušnej špecializácii, v súvislosti so zabezpečením komunikácie s inými zdravotníckymi zariadeniami pri potrebe preklad pacienta vyžadujúceho akútnu neodkladnú zdravotnú starostlivosť na špecializované pracovisko,
  • zabezpečiť overenie znalostí a preškolenie zdravotníckeho personálu v resuscitácii a intenzívnej medicíne,
  • vypracovať algoritmus vedenia zdravotnej dokumentácie.

O konečnej výške pokuty rozhodne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do dvoch týždňov, nemocnica sa môže v správnom konaní voči pokute do 15 dní odo dňa doručenia odvolať.

Návrh na udelenie miliónovej pokuty za pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zatiaľ najvyšším, ktoré Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za pochybenie v tejto oblasti udelil.

Jakuba D. zranil 6. decembra spolužiak v škole, keď ho bodol štetcom a zasiahol mu pľúca. Jakub zraneniam po desiatich dňoch podľahol.