HPI: Ak zákon o verejnoprávnych poisťovniach schvália, bude v rozpore s Ústavou SR

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach neprináša poistencom týchto poisťovní žiadnu pridanú hodnotu, Health Policy Institute preto odporúča vláde, aby svoju energiu vkladala do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Podľa stanoviska Health Policy Institute je návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach nekompatibilný s právnym poriadkom SR a porušuje základné princípy právneho štátu.

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach narušuje princíp deľby moci, spochybňuje právnu istotu, prináša retroaktívne ustanovenia a vedie k diskriminácii niektorých subjektov na trhu. Ak by Národná rada SR zákon prijala v navrhovanom znení, dostal by sa zrejme do rozporu s Ústavou SR, uvádza sa v stanovisku Health Policy Institute.

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach nereaguje na skutočné problémy slovenského zdravotníctva. Neefektívnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripisuje predkladateľ zdravotným poisťovniam, čo má byť dôvodom rozsiahlych zmien v poistnom systéme. Takéto zdôvodnenie považuje Health Policy Institute za úplne chybné. „Problémom súčasného systému nie je právna forma zdravotných poisťovní, ale neefektívni poskytovatelia ústavnej starostlivosti a expanzívna lieková politika,“ tvrdia zástupcovia Health Policy Institute.

„Prijatie tohto zákona nezlepší finančnú disciplínu Všeobecnej zdravotnej poisťovne ani Spoločnej zdravotnej poisťovne. Nepredstavuje pre ne žiadne dodatočné zdroje. Navyše štát sa umožnením tripartitných nominácií zbavuje priamej zodpovednosti za ich riadenie,“ zatvára stanovisko Health Policy Institute k návrhu zákona o zdravotných poisťovniach.

MZ SR predložilo návrh zákona na zriadenie verejnoprávnych poisťovní

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach