Slovenskí poslanci by sa vraj mali začať liečiť

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) - Slovenskí poslanci majú problém s nadváhou, ale aj krvným tlakom a zvýšenou hladinou celkového cholesterolu. Vyplýva to z vyšetrení, ktoré spomedzi všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) využilo v polovici decembra 87 poslancov, z toho 64 mužov a 23 žien. Vyšetrenie zahŕňalo meranie ...

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) - Slovenskí poslanci majú problém s nadváhou, ale aj krvným tlakom a zvýšenou hladinou celkového cholesterolu. Vyplýva to z vyšetrení, ktoré spomedzi všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) využilo v polovici decembra 87 poslancov, z toho 64 mužov a 23 žien. Vyšetrenie zahŕňalo meranie hladiny cukru v krvi nalačno, glykovaného hemoglobínu, celkového cholesterolu, krvného tlaku a Body Mass Indexu (BMI). Prihliadalo sa pritom na fakt, či išlo o fajčiara, muža alebo ženu. Muži sú totiž z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení rizikovejšou skupinou.

Žiadne rizikové faktory sa nezistili iba u dvanástich poslancov (13,8 percenta) zo zúčastnených. Jeden až šesť rizikových faktorov

sa zistilo u 86,2 percenta zákonodarcov, teda u 75 poslancov. Aj vyšetrenia na pôde NR SR potvrdili, že výskyt rizikových faktorov rastie úmerne s vekom. Metabolický syndróm potvrdili vyšetrenia u 22 poslancov (25,3 percenta) a zvýšená hladina celkového cholesterolu sa preukázala u 34 (43,6 percenta) zúčastnených, pričom jeho najvyššia zistená hladina bola 7,6 milimolu na liter. Cieľová odporúčaná hodnota je pritom menej ako päť milimolov na liter.

Horšie metabolické parametre sa prejavili u fajčiarov, ktorých bolo spolu 13. Vysoký krvný tlak zistili zdravotné sestry u 51 poslancov a poslankýň, lieči si ho však iba 39 z nich. Ostatní o svojom zdravotnom probléme ani nevedeli. Najvyššia zistená hodnota krvného tlaku bola 195/110

milimetrov ortuťového stĺpca. Väčšina, až 66,6 percenta účastníkov merania má problém aj s hmotnosťou. Nadváhou trpí 47,1 percent z nich, obéznych je 19,5 percenta. Vysoká hladina cukru sa prejavila u 13 z účastníkov predvianočného merania. "Poslanci sa zaujímali o svoj zdravotný stav a verím, že sa rovnako budú zaujímať aj o zdravie celej spoločnosti," skonštatoval prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a primár I. internej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave, profesor Ján Murín, ktorý s nimi konzultoval zdravotné problémy na pôde parlamentu.

SITA