Odborná verejnosť proti obmedzeniu výberu poisťovne

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) - Väčšina odbornej verejnosti podľa Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) nesúhlasí s obmedzením voľby zdravotnej poisťovne. ZZP v prieskume oslovilo riadiacich pracovníkov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, lekárenstva, distribúcie a výroby liekov a zdravotníckej techniky, ...

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) - Väčšina odbornej verejnosti podľa Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) nesúhlasí s obmedzením voľby zdravotnej poisťovne. ZZP v prieskume oslovilo riadiacich pracovníkov z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, lekárenstva, distribúcie a výroby liekov a zdravotníckej techniky, ako aj predstaviteľov ekonomickej a zdravotníckej akademickej obce. Z oslovených odborníkov 81 % nesúhlasí s obmedzením slobodnej voľby poisťovne, 19 % súhlasí.

Ako informovalo ZZP, z 84 účastníkov prieskumu 92 % súhlasí, aby lekári, lekárne, dodávatelia a nemocnice dosahovali zisk, ak poskytujú kvalitné služby, nesúhlasilo 8 %. Menej, 69 % respondentov súhlasilo s tým, aby zdravotné poisťovne dosahovali zisk, ak sa kvalitne starajú o svojich poistencov; nesúhlas vyslovilo 31 % z nich. Účastníci v prieskume odpovedali aj na otázky uzatvárania zmlúv s nemocnicami, resp. oddeleniami nemocníc. Väčšina, 89 % súhlasí, aby poisťovne neuzatvárali zmluvy s nemocnicami, alebo si neobjednávali zdravotnú starostlivosť na oddeleniach, ktoré nehospodária efektívne a nemajú dobré medicínske výsledky.

ZZP svoj prieskum uskutočnilo na odbornej konferencii, pričom oslovilo 167 účastníkov. Vyplnené dotazníky z nich odovzdalo 84. V dotazníkoch sa ZZP pýtalo na stanoviská k zmenám, ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva. Ide o zákaz zisku zdravotných poisťovní a obmedzenie slobody výberu zdravotnej poisťovne pre poistencov štátu.

SITA