MZ SR zverejnilo novelu zákona o zdravotnom poistení

BRATISLAVA 7. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza povinný prechod poistencov štátu do štátnych zdravotných poisťovní. Návrh novely, ktorá je v pripomienkovom konaní, taktiež zjednodušuje ročné zúčtovanie poistného a zavádza osobitné prerozdelenie pre finančne ...

BRATISLAVA 7. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza povinný prechod poistencov štátu do štátnych zdravotných poisťovní. Návrh novely, ktorá je v pripomienkovom konaní, taktiež zjednodušuje ročné zúčtovanie poistného a zavádza osobitné prerozdelenie pre finančne náročné zdravotné výkony.

Ako sa uvádza v návrhu novely, poistencami Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) by sa zo zákona mali stať štátni zamestnanci, vojaci, policajti, príslušníci Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, hasiči, colníci, železniční policajti a zamestnanci Národného bezpečnostného úradu. Možnosť vybrať si zdravotnú poisťovňu budú mať obmedzenú deti, vrátane vysokoškolských študentov, dôchodcovia vrátane invalidných, väzni, osoby umiestnené na príkaz súdu v špeciálnych zariadeniach, celoroční obyvatelia zariadení sociálnych služieb, nezamestnaní, cudzinci zaistení na území SR. Tieto skupiny si budú môcť vybrať medzi SZP a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Niektoré skupiny poistencov štátu si podľa návrhu tak naďalej budú môcť vybrať zdravotnú poisťovňu slobodne. Ide o osoby poberajúce rodičovský príspevok, zahraniční študenti, opatrovatelia a asistenti, osoby v hmotnej núdzi, azylanti, ako aj cirkevní, rehoľní a charitatívni pracovníci, za ktorých platí zdravotné poistenie štát.

Tieto zmeny by mali vstúpiť do platnosti od januára budúceho roku. Hromadný presun poistencov zo zákona by mal byť automatický, bez toho, aby poistenci museli podať prihlášku. V ďalších rokoch už budú musieť podávať prihlášky sami, do ôsmich dní po tom, ako sa zmení ich status na niektorú z kategórií povinne poistených v SZP alebo VšZP. Ak pominú podmienky, na základe ktorých sa stali poistencami štátnych poisťovní, do ôsmich dní budú môcť z nich odísť a vybrať si inú poisťovňu. Ostatní poistenci budú môcť meniť zdravotnú poisťovňu naďalej iba raz do roka, pričom prihlášku budú môcť podať najneskôr do 30. septembra a poistencami novej poisťovne sa stanú od 1. januára.

MZ tiež navrhuje, aby sa preplatky a nedoplatky pri ročnom zúčtovaní poistného museli uhrádzať iba v prípade, ak presiahnu 100 Sk. Od tohto opatrenia si sľubuje ročnú úsporu presahujúcu 2 mil. Sk. ročné zúčtovanie nebudú musieť podávať štátni zamestnanci, ktorí mali príjmy z dohôd vykonaných mimo pracovného pomeru. Za osobu, ktorá mala viacerých zamestnávateľov, by mal môcť vykonať ročné zúčtovanie jeho súčasný zamestnávateľ.

SITA/AP