Ministerstvo pripravuje zmenu činnosti ÚDZS

BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmenu činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ako sa uvádza v predbežnej informácii MZ o pripravovanom návrhu nového zákona o zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach, ÚDZS sa má zmeniť na inštitúciu "koordinačnú a integračnú vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".

BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako sa uvádza v predbežnej informácii ministerstva zdravtonictva o pripravovanom návrhu nového zákona o zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa má zmeniť na inštitúciu "koordinačnú a integračnú vo vzťahu k zdravotným poisťovniam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má zároveň spravovať novovzniknutý fond na úhradu finančne zvlášť náročných zdravotných výkonov. Fond sa má tvoriť z príspevkov od zdravotných poisťovní, štátu, výnosov z pokút a ďalších zdrojov.

Nový zákon má tiež upravovať právnu formu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na verejnoprávne inštitúcie. Zjednodušiť má aj ročné zúčtovanie poistného. Ministerstvo zdravotníctva tiež zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá by mala umožniť postupovanie pohľadávok zdravotných poisťovní s majetkovou účasťou štátu voči dlžníkom v konkurze a v likvidácii na právnickú osobu so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.

SITA