Trojmiliónová pokuta pre ZP Union

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dnes potvrdil pokutu 3 mil. Sk pre Union zdravotnú poisťovňu. Išlo už o druhostupňové rozhodnutie. Ako uviedol predseda ÚDZS Richard Demovič, 2 mil. Sk dostala Union zdravotná poisťovňa za klamlivú reklamnú kampaň a 1 mil. Sk za nespoluprácu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri kontrole. „Nebola to najvyššia možná pokuta, akú sme mohli udeliť,“ uviedol R. Demovič. ÚDZS rozhodol 23. februára aj o udelení miliónovej pokuty pre topoľčiansku nemocnicu, ktorá voči rozhodnutiu nenamietala.

Najčastejším dôvodom pre udelenie pokuty Úradom dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bolo neodovzdanie preukazu poistenca do ôsmich dní od zmeny zdravotnej poisťovne alebo neoznámenie zmeny osobných údajov poisťovni (napr. zmena bydliska, priezviska).

Platitelia poistného najčastejšie neodvádzali preddavky poistného na zdravotné poistenie a neplnili si oznamovacie povinnosti pre zdravotne poisťovne.

Celková suma právoplatne uložených pokút platiteľom poistného aj poistencom za rok 2006 predstavuje 11 412 700 Sk.

V roku 2006 Úrad dohľad nad zdravotnou starostlivosťou riešil 3 032 podaní – z toho 1 411 sa týkalo zdravotného poistenia, 1 144 poskytovania zdravotnej starostlivosti a 477 nákupu zdravotnej starostlivosti. Najväčší počet sťažností zaznamenal ÚDZS v súvislosti s prepoisťovaním poistencov.