Organizátori hromadnej pripomienky sa sťažujú premiérovi na ministra zdravotníctva

Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. Sťažnosť adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú predsedu vlády, aby vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády, ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády. K sťažnosti by sa mal adresát – predseda vlády SR - vyjadriť do 30 dní. Text sťažnosti poskytli ZDRAVIE.sk organizátori hromadnej pripomienky.

„Domnievame sa, že konaním pána MUDr. Ivana Valentoviča došlo k porušeniu práva občanov SR zúčastniť sa v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR na legislatívnom procese vo forme hromadnej pripomienky. Podľa nášho názoru pán MUDr. Ivan Valentovič ako minister zdravotníctva SR sa svojím konaním dopustil porušenia legislatívnych pravidiel vlády, ktoré sú pre neho ako člena vlády záväzné,“ uvádza sa okrem iného v sťažnosti.

S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby zdravotnej poisťovne sa v termíne pripomienkového konania stotožnilo podľa organizátorov takmer 3 000 občanov, písomne i elektronicky. „Minister zdravotníctva však cez médiá týmto občanom odkázal, že ich pripomienky nepovažuje za hromadnú pripomienku podľa legislatívnych pravidiel vlády, s ktorou sa stotožnilo viac než 500 občanov. Nehodlá preto vyvolať so zástupcami týchto občanov rozporové konanie,“ uvádza sa v stanovisku.

Organizátori hromadnej pripomienky sú presvedčení, že hromadnú pripomienku podali v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré sú pre členov vlády – teda i ministra zdravotníctva – záväzné. „Legislatívne pravidlá vlády neustanovujú, že pripomienky majú byť podpísané vlastnoručne alebo elektronickým podpisom a ani nezverujú ministerstvu zdravotníctva úlohu overovať legitímnosť podpisov. Vyjadrenia ministerstva zdravotníctva preto organizátori hromadnej pripomienky považujú za nekvalifikované,“ komentujú organizátori nutnosť podania sťažnosti.

Text sťažnosti

MZ odmieta hromadnú pripomienku

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.

Najčítanejšie články