Otvárali sa obálky v 2. súťaži na predaj polikliník BBSK

BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa dnes otvárali obálky s ponukami v opakovanej obchodnej verejnej súťaži na predaj majetku BBSK v správe banskobystrickej a tornaľskej polikliniky. V prvej súťaži začiatkom februára totiž neprejavil o dve z piatich budov Polikliniky Banská Bystrica ani o majetok Polikliniky Tornaľa záujem nikto, BBSK preto vyhlásil novú súťaž.

BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa dnes otvárali obálky s ponukami v opakovanej obchodnej verejnej súťaži na predaj majetku BBSK v správe banskobystrickej a tornaľskej polikliniky. V prvej súťaži začiatkom februára totiž neprejavil o dve z piatich budov Polikliniky Banská Bystrica ani o majetok Polikliniky Tornaľa záujem nikto, BBSK preto vyhlásil novú súťaž.

Ako informoval predseda hodnotiacej komisie a riaditeľ Úradu BBSK Ján Marcinek, o budovu banskobystrickej polikliniky na Spojovej ulici neprejavil záujem nikto ani v opakovanej súťaži, o jej budovu na Slnečnej ulici, ako aj o tornaľskú polikliniku sa uchádzajú po dvaja záujemcovia. "Na odkúpenie Polikliniky Tornaľa prišla ponuka od mesta Tornaľa a ponuka od spoločnosti Gemermed Rimavská Sobota. Na polikliniku Slnečná prišli ponuky od mesta Banská Bystrica a od profesora Milana Izáka,“ spresnil J. Marcinek. V budove polikliniky na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici sídli sanatórium pre deti s poruchami zraku a telesne postihnuté deti. V budove na Spojovej ulici je zdravotné stredisko.

Predaj majetku všetkých župných polikliník - tornaľskej, detvianskej, banskobystrickej, poltárskej a fiľakovskej - v obchodnej verejnej súťaži schválilo banskobystrické župné zastupiteľstvo 1. februára. Príslušné uznesenie podpísal M. Murgaš 2. februára, kedy tiež súťaž vyhlásili. Oznam o súťaži zverejnil župný úrad na internetovej stránke od 2. do 5. februára, na úradnej tabuli od 2. do 9. februára. Otváranie obálok s ponukami bolo 9. februára. Keďže o dve budovy banskobystrickej polikliniky a o tornaľskú polikliniku v súťaži neprejavil nik záujem, župa vyhlásila 13. februára opakovanú súťaž. Ponuky bolo možné podávať do 28. februára. Oznam o súťaži bol na internetovej stránke župy od 13. do 28. februára.

SITA