Lekárom sa zrejme vrátia rajóny

Ministerstvo zdravotníctva SR už v auguste 2006 avizovalo, že chystá opätovné zavedenie rajonizácie hlavne všeobecných a detských lekárov, gynekológov a stomatológov. Na to sú však potrebné legislatívne zmeny. Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch zverejnilo Predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Návrh novely zákona chce ministerstvo predložiť na rokovanie vlády v septembri 2007.

Dôvodom prijatia navrhovaného právneho predpisu je definovať rajonizáciu a spôsob jej obnovenia pre lekárov prvého kontaktu, pričom slobodný výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanom zostane zachovaný.

Zdravotné poisťovne budú povinné aj po prijatí zákona naďalej uhrádzať lekárom prvého kontaktu výkony aj za mimorajónnych pacientov bez krátenia limitov za poskytovanie starostlivosti týmto poistencom.

Čítajte viac MZ SR chce znovu zaviesť rajonizáciu lekárov