Nukleárna magnetická rezonancia (NMR)

Nukleárna magnetická rezonancia – (NMR tomografia) je modernou neinvazívnou zobrazovacou metódou, ktorá sa začala v medicíne používať v 80-tych rokoch minulého storočia. Nepoužíva rtg žiarenie ani iné druhy ionizujúceho žiarenia.

Nukleárna magnetická rezonancia – (NMR tomografia) je modernou neinvazívnou zobrazovacou metódou, ktorá sa začala v medicíne používať v 80-tych rokoch minulého storočia. Nepoužíva rtg žiarenie ani iné druhy ionizujúceho žiarenia. Zobrazuje v prierezoch vyšetrovanú časť tela počítačovým spracovaním silného magnetického poľa. Toto vyšetrenie sa používa na diagnostiku prakticky v každom odbore medicíny. Je to bezpečná metóda, vyšetrenie trvá niekoľko minút, je vhodná aj pre deti a tehotné ženy.

Má obrovský diagnostický význam pri vyšetreniach mozgu, miechy, srdca, ciev, kĺbov i svalov.

Princíp vyšetrenia

Ide o pomerne zložité vyšetrenie, ktoré predpokladá poznanie zloženia atómu, jadra atómu, elektrónového obalu a procesy s tým súvisiace. Typickým a najviac rozšíreným v ľudskom tele je atóm vodíka v molekule vody, ktorý jediný má protón v jadre. Tkanivo sa v magnetickom poli začne správať „magneticky“. Keďže tkanivá ľudského tela majú rôznu hustotu a rôzny obsah vody, prejavia sa aj rôznym „magnetizmom“. Toto je základná informácia pre tvorbu MR obrazu.

Prístroj, ktorým robíme toto vyšetrenie, sa nazýva MR tomograf. Pozostáva zo základného magnetu, do ktorého zasunieme celého pacienta. Pôsobíme na neho nízkofrekvenčným magnetickým poľom rôznej veľkosti (čo závisí od typu tkaniva). Vytvoríme základné magnetické pole. Rádiofrekvenčné cievky, ktoré sú rozložené okolo hlavy pacienta, po zapnutí vysielajú magnetické pole. To spôsobí rozkmitanie atómov prvkov, z ktorých je zložené tkanivo. Po vypnutí magnetického poľa sa excitované atómy vracajú do svojej základnej polohy a vyžiari sa energia. Počítačovým spracovaním získame trojrozmerný obraz tkaniva, napr. mozgu.

Pred vyšetrením musíme pacientovi odstrániť všetky kovové predmety z tela, lebo z tunela vychádza veľmi silné magnetické pole, ktoré vťahuje všetky kovy dovnútra a mohlo by dôjsť k poraneniu pacienta. Vyšetrenie preto nie je vhodné u tých, ktorí majú voperované do tela rôzne kovové prvky. Je tiež nevhodné pre pacientov s kardiostimulátorom, lebo magnetické pole narúša jeho činnosť. Preto oboznámte lekára s vašim zdravotným stavom, aby mohol posúdiť, či je toto vyšetrenie pre vás vhodné.

Ako prebieha vyšetrenie

Vyšetrenie trvá niekoľko desiatok minút. Na plošine, ktorá sa vsúva do tunela, vyšetrovaný leží s rukami pozdĺž tela, hlava je položená v špeciálnej opierke. Počas skenovania sa lôžko jemne pohybuje a vyšetrenie sprevádzajú zvukové efekty. Niektorí pacienti môžu mať problém napr. s pocitmi klaustrofóbie, preto počas vyšetrenia pacient drží malý balónik, ktorého stlačením v prípade nevoľnosti možno privolať zdravotný personál. Ak však vyšetrenie treba prerušiť, musí sa opakovať od začiatku. Preto je dôležité na vyšetrenie sa psychicky pripraviť a upokojiť. Tu je nezastupiteľná úloha zdravotníckeho personálu, ktorý vás oboznámi s priebehom vyšetrenia.

Kedy je známy výsledok

Výsledok vyšetrenia nie je okamžitý, na popis snímok je potrebných niekoľko dní.

Obavy, riziká

Zatiaľ sa nepopisujú negatívne účinky tohto vyšetrenia na človeka.