Ministerstvo financií nesúhlasí s návrhom novely zákona o ZP

Ministerstvo financií SR (MF SR) zásadne nesúhlasí s prijatím návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ako ho predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR. Jeho prijatím by podľa MF SR došlo k porušeniu medzinárodných dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Rezort financií má výhrady aj k návrhu zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach. Zmena právnej formy je podľa pripomienok MF SR predložených rezortu zdravotníctva nejednoznačne naformulovaná a v podstate ide len o formálnu zmenu názvu.

Návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach predpokladá zmenu akciových zdravotných poisťovní so 100-percentnou účasťou štátu – VšZP a Spoločnej zdravotnej poisťovne – na verejnoprávne inštitúcie. Podľa MF SR z návrhu vyplýva, že súčasné zdravotné poisťovne by po prijatí zákona v navrhovanej podobe hospodárili aj naďalej ako akciové spoločnosti, „pretože všetky atribúty jej činnosti – tvorba základného imania, tvorba rezervného fondu, spôsob zvyšovania základného imania s výnimkou vydávania akcií zostávajú zachované, čím dochádza len k formálnej zmene názvu verejnoprávnych poisťovní na verejnoprávne inštitúcie“.

MF SR tiež v pripomienkach navrhuje zrušiť správnu radu a posilniť právomoci dozornej rady, právo menovať a odvolávať generálneho riaditeľa má mať vláda SR.

Pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach

V súvislosti s presunom tzv. poistencov štátu do VšZP a tzv. uniformovaných zložiek do Spoločnej zdravotnej poisťovne MF SR žiada kvantifikovať vplyv počtu presunutých poistencov a štruktúry poistného kmeňa na hospodárenie obidvoch poisťovní. V prípade deficitu žiada MF SR predložiť spôsob jeho krytia.

Rezort financií rovnako žiada predložiť objektívnu právnu analýzu, ktorá ukáže možnosť, príp. nemožnosť vzniku požiadaviek akciových spoločností na ich odškodnenie štátom v súvislosti s presunom časti poistného kmeňa a vplyvom na hospodárenie VšZP a Spoločnej zdravotnej poisťovne.

Hrozia medzinárodné súdy

V prípade schválenia predkladaného návrhu MF SR v pripomienkach uvádza, že je „vysoko pravdepodobné, že zahraničné poisťovne uplatnia na medzinárodných rozhodcovských súdoch žalobu za porušenie dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií pre nepriame vyvlastnenie akcií“ (t.j. odobranie poistného kmeňa).

Čítajte viac MF SR: Ak schvália zákon o ZP v predloženej podobe, hrozia medzinárodné súdy

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.

Najčítanejšie články