Zrušením deviatich nemocníc sa môže ušetriť 575 mil. Sk

Podľa zatiaľ neverejného zoznamu by sa malo vyradiť zo systému verejného zdravotného poistenia minimálne deväť nemocníc. Po utorkovom zasadnutí zástupcov zdravotných poisťovní so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR sa neoficiálne hovorí o NsP Gelnica, n.o., NsP Krompachy, s r.o., NsP Krupina, n.o., NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o., NsP Modra, n.o., regionálnej NsP Sobrance, NsP Stropkov, s r.o., NsP Veľkom Krtíši, n.o., Železničnej NsP v Košiciach, s r.o. a rezortnej Vojenskej NsP v Košiciach. Podľa Health Policy Institute (HPI), ktorý toto rozhodnutie víta, sa tým lôžkový fond zmenší o 1 211 postelí. Ročné náklady na ústavnú starostlivosť v týchto zariadeniach sú 575 mil. Sk.

V rebríčku hodnotenia podľa indikátorov kvality VšZP sa štyri zo spomenutých nemocníc (Stropkov, Krupina, železničná aj vojenská NsP v Košiciach) nachádzajú v prvej tridsiatke.

HPI v stanovisku, ktoré poskytlo ZDRAVIE.sk, upozorňuje, že samotné zrušenie týchto nemocníc neznižuje zdravotné potreby obyvateľstva. Týmto krokomsa vytvára predpoklad na efektívnejšie využitie 575 miliónov Sk, ktoré doteraz smerovali do nemocníc navrhnutých na zrušenie. Zároveň bude možné efektívnejšie využiť kapacity zostávajúcich nemocníc.

Podľa HPI je otázne, či navrhovanú redukciu bude vláda považovať za dostatočné racionalizačné opatrenie, aby sa zvýšila platba štátu za poistencov štátu aj po 1. máji 2007.

Podľa platnej legislatívy platí štát za každého svojho poistenca mesačne 5 % z priemernej mzdy do konca apríla 2007. Od 1. mája sa platba znižuje na pôvodné 4 % z priemernej mzdy. Vláda v decembri 2006 podmienila prílev ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva prijatím racionalizačných opatrení.

VšZP: musia sa rušiť nemocnice, nie lôžka

Podľa generálneho riaditeľa VšZP Antona Kováčika jediným systémovým riešením pri plánovanej reštrukturalizácii lôžok je „zatvorenie celých nemocníc, nie zrušenie postelí“. VšZP do 31. mája 2007 oznámi všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, či s nimi uzatvorí zmluvu na ďalšie obdobie.

„Riešenie je plne v rukách ministerstva, ktoré je garantom poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval A. Kováčik. Ministerstvo zdravotníctva SR by podľa A. Kováčika malo tiež definovať minimálnu sieť zdravotníckych zariadení a zároveň určiť, koľko prostriedkov potrebujú na svoju činnosť.

Podľa informatívnej správy MZ SR treba na Slovensku reštrukturalizovať 6 193 lôžok. Ani jeden z vyšších územných celkov s navrhovanou redukciou nesúhlasil.