M. Dragula: Nemocniciam chýba technické vybavenie

Slovensko potrebuje redšiu, ale dostupnú sieť nemocníc – čo je však podstatné, musia byť dostatočne technicky vybavené. Mnohé nemocnice technicky ani nespĺňajú základné požiadavky, aké by podľa právnych predpisov mali mať. Kritické vybavenie niektorých nemocníc považujem za jeden z hlavných problémov slovenského zdravotníctva. Povedal prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Milan Dragula. Zároveň konštatoval, že ak nebude mať minister zdravotníctva politickú podporu, reštrukturalizácia lôžok sa mu nepodarí. Primárnu sieť považuje za optimálnu, naopak redukciu v sieti lekárov-špecialistov si vie predstaviť.

Za neštandardný považuje prezident SLK aj fakt, že nikto presne nevie, koľko je na Slovensku nemocníc, resp. poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. „Iný počet udáva ministerstvo zdravotníctva, iný Všeobecná zdravotná poisťovňa, svoj počet má aj Asociácia nemocníc Slovenska,“ hovorí M. Dragula.

Vlastné indikátory kvality

Slovenská lekárska komora pripravuje vlastné kritéria hodnotenia 46 lekárskych odborností, vychádzať by mali zo zahraničných skúseností a podkladov. „Podľa nás na Slovensku indikátory kvality stále neexistujú,“ tvrdí M. Dragula.

Poistenie právnej ochrany

Prezident SLK upozornil aj na čoraz vyšší počet právnych sporov vedených proti lekárom. „Lekár je často terčom sťažnosti podávanými pacientom alebo príbuznými na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, VÚC alebo Slovenskú lekársku komoru. Často sa nehľadí na prezumpciu neviny, mená lekárov sú uvádzané v médiách... Prípady majú povahu právnych sporov, v ktorých sa lekár musí brániť a chrániť svoje profesionálne aj občianske záujmy. SLK sa preto rozhodla poskytnúť lekárom-členom SLK poistenie právnej ochrany, ktorá dáva možnosť kvalitného právneho zastúpenia za relatívne nízky paušálny výdavok na poistné,“ uviedol prezident SLK.

[Poistenie pre lekárov-členov Slovenskej lekárskej komory](https://www.zdravie.sk/sz/content/689-30804/Poistenie-pre-lekarov-%96-clenov-slovenskej-lekarskej-komory.html)