ZZP: Minister zdravotníctva nekoná, chýbajú predpisy

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) sa obrátilo na zdravotnícke aj pacientske organizácie, aby sa pridali k ich výzve a upozornili ministra zdravotníctva na chýbajúce predpisy. „Minister zdravotníctva Ivan Valentovič nekoná. Znemožňuje tak zdravotným poisťovniam aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skvalitňovať starostlivosť a služby pre občanov,“ upozorňuje E. Kováč, výkonný riaditeľ ZZP. Podľa neho minister ani po takmer roku od vymenovania nepredložil kľúčovú sekundárnu legislatívu (vyhlášky, nariadenia), ktorú dlhodobo požaduje celý zdravotnícky sektor.

„Ministerstvo napríklad doteraz neaktualizovalo staré nevyhovujúce indikátory kvality a neopravilo ani nevykonateľný predpis o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Bez toho nemožno fundovane rozhodnúť o racionalizácii nemocníc v prospech pacientov,“ tvrdí výkonný riaditeľ ZZP.

Konkrétne návrhy riešení už ZZP aj poskytovatelia spoločne odovzdali ministerstvu zdravotníctva vlani v lete. Doteraz sa nič neudialo. „Sme presvedčení, že minister zdravotníctva zlyháva nielen pri predkladaní dôležitých návrhov zákonov a ich noviel, ktorými by sa mali riešiť, no neriešia skutočné problémy slovenského zdravotníctva,“ konštatuje E. Kováč.

Zdravotnícky sektor opakovane žiada o rýchle riešenie problematiky indikátorov kvality, minimálnej siete zdravotníckych zariadení, katalógu a zoznamu výkonov, čakacích listín, dispenzarizácie pacientov a naštartovanie prác na kategorizácii chorôb a novom platobnom mechanizme pre nemocnice. „Ak sa tak nestane, v konečnom dôsledku na to doplatia pacienti,“ upozorňuje E. Kováč.

Podľa ZZP bez chýbajúcich právnych predpisov nie je možné:

  • dostatočne odborne a objektívne hodnotiť kvalitu poskytovateľov a poskytovanej starostlivosti,
  • fundovane reštrukturalizovať sieť nemocníc,
  • seriózne stanovovať ceny zdravotníckych výkonov,
  • spravodlivejšie platiť nemocniciam,
  • viesť čakacie listiny pacientov podľa vhodných štandardných pravidiel,
  • nezaťažovať zdravotníkov zbytočnou byrokraciou,
  • pripraviť podmienky na rozvoj individuálneho zdravotného poistenia.