Hrozí štrajková pohotovosť

Budúcotýždňový zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb rozhodne, či zdravotníci vstúpia do štrajkovej pohotovosti. Dovtedy zdravotnícki odborári využijú všetky legitímne formy na dosiahnutie svojich cieľov. Pre ZDRAVIE.sk to uviedol predseda zväzu Andrej Kučinský. Odborový zväz predložil Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) požiadavku na garantovaný 30-percentný nárast miezd od 1. mája 2007. ANS však nie je schopná túto požiadavku splniť.

„Navrhované percento nárastu miezd by vytvorilo predpoklady na nutnú stabilizáciu zamestnancov menších nemocníc; čiastočne by vyrovnalo rozdiely v úrovni odmeňovania zamestnancov oproti zamestnancom fakultných nemocníc v SR,“ konštatuje A. Kučinský. Asociácia nemocníc Slovenska, združujúca najmä menšie nemocnice, však môže vzhľadom na ekonomické možnosti garantovať navýšenie miezd iba v rozpätí 5 až 10 % od 1. júna 2007.

Zástupcovia asociácie nemocníc aj zdravotnícki odborári sa zhodli, že túto neudržateľnú situáciu nie je možné vyriešiť ďalšími vzájomnými rokovaniami. „Ide o porušenie Programového vyhlásenia vlády, ktoré jednoznačne garantovalo odvody štátu za ekonomicky neaktívnych občanov vo výške 5 % vymeriavacieho základu počas celého roka. Rovnako závažné je neopodstatnene nízke percento hrubého domáceho produktu pre potreby zdravotníctva, ktoré má Slovensko v porovnaní s ostanými členskými štátmi EÚ,“ konštatuje A. Kučinský. „Je len na vláde, ako sa rozhodne situáciu riešiť.“

ANS aj odborový zväz zdravotníkov sa dohodli, že budú spoločne pôsobiť, aby sa do systému dostalo dosť finančných prostriedkov na činnosť lôžkových zdravotníckych zariadení a odmeňovanie zamestnancov.

Prvým krokom je žiadosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mal na ich podnet preveriť legitimitu postupu zdravotných poisťovní pri nakladaní so zdrojmi povinného zdravotného poistenia a oprávnenosť rozdielneho postupu pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.