ZZP: Jedna poisťovňa bude znamenať ešte menej peňazí v zdravotníctve

Združenie zdravotných poisťovní SR považuje návrh na likvidáciu a znárodnenie majetku súkromných zdravotných poisťovní za zlú správu pre pacientov, ako aj pre celé slovenské zdravotníctvo. Uvádza sa v stanovisku Združenia zdravotných poisťovní (ZZP), ktorým reaguje na správu ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, ktorú predloží na zajtrajšie rokovanie vlády. Samotnú správu považuje ZZP za zmes poloprávd a zavádzajúcich tvrdení. Dôkazom je podľa ZZP aj tvrdenie, že súkromné zdravotné poisťovne dosiahli modelovaním lepší poistný kmeň než štátne.

„Systém jednej zdravotnej poisťovne poškodí pacienta aj poskytovateľa. Stratia možnosť výberu a budú podriadení diktátu jednej poisťovne. Hoci súčasný pluralitný model slovenského verejného zdravotného poistenia funguje len krátko, začínajú byť čoraz zrejmejšie jeho pozitíva. Objavujú sa prvé produkty pre poistencov, súkromné poisťovne platia poskytovateľom viac, majú kratšie čakacie listiny a podstatne vyššiu úspešnosť výberu poistného, čím prinášajú efektivitu pre celý systém,“ uviedol Igor Dorčák, prezident ZZP SR.

Ak dôjde k znárodneniu a likvidácii súkromných zdravotných poisťovní, bude to znamenať, že peniaze v sektore nebudú vôbec. Sám minister zdravotníctva priznal, že najmä zdravotné poisťovne patrili v roku 2006 medzi subjekty, ktoré najviac znížili svoju mieru zadlženia. Vo všetkých prieskumoch verejnej mienky, občania vyslovili podporu pluralitnému modelu,“ konštatoval Eduard Kováč, výkonný riaditeľ ZZP SR.

ZZP SR je pripravené viesť konštruktívnu diskusiu o návrhu opatrení v poisťovníctve tak, ako ich vo svojej správe predkladá minister zdravotníctva, ak bude zachovaný pluralitný model súťaže medzi zdravotnými poisťovňami.