Celosvetový predaj liekov sa do roku 2020 zdvojnásobí