V horúčavách nemusí voda len osviežiť

V týchto horúcich dňoch väčšina ľudí netúži po ničom inom, ako byť niekde pri vode a podľa možnosti v nej čo najdlhšie zostať. Ale pozor – kúpanie či už v prírodných kúpaliskách, alebo v bazénoch nás môže napokon nepríjemne prekvapiť. Pripravili sme pre vás niekoľko rád, na ktoré by ste nemali zabúdať, aby ste nemuseli na leto 2007 spomínať v zlom.

V týchto horúcich dňoch väčšina ľudí netúži po ničom inom, ako byť niekde pri vode a podľa možnosti v nej čo najdlhšie zostať. Ale pozor – kúpanie či už v prírodných kúpaliskách, alebo v bazénoch nás môže napokon nepríjemne prekvapiť. Pripravili sme pre vás niekoľko rád, na ktoré by ste nemali zabúdať, aby ste nemuseli na leto 2007 spomínať v zlom.

Podľa Veroniky Wiedermannovej, hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) je dôležité dodržiavať tieto pravidlá:

a) na prírodných kúpaliskách:

 • nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody,
 • vyvarujte sa vody, ktorá na vás už na prvý pohľad pôsobí odpudzujúco,
 • nekúpte sa v miestach možnej kontaminácie (presakovanie kanalizácie, trativodov žúmp, priameho vypúšťania odpadových vôd),
 • nechoďte do vôd s veľkou koncentráciou vodných vtákov alebo na miestach, kde sa našli mŕtve vtáky,
 • nevstupujte do tzv. zelenej vody, ktorú sfarbili premnožené sinice a riasy alebo sa na hladine nachádza „vodný kvet“,
 • na brehoch vôd so sinicami sa zvykne nahromadiť kaša vodného kvetu – nedovoľte, aby sa na týchto miestach hrali deti,
 • rešpektujte všetky upozornenia a výstrahy v okolí vodnej plochy,
 • po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte;

b) na umelých kúpaliskách:

 • pred vstupom do bazéna sa osprchujte – to isté urobte v každom prípade aj po vystúpení z bazénu,
 • do bazéna v žiadnom prípade nesmú vojsť ľudia, ktorí trpia prenosnými ochoreniami,
 • používajte WC – bazény na to neslúžia,
 • ak máte podozrenie, že bazén je nedostatočne čistý, voda sa dlho nevymieňala a pod., do vody nevstupujte.

Kontroly aj počas sezóny

„Hygienici aj počas sezóny kontrolujú v dvojtýždňových intervaloch kvalitu vody, no môže sa tak stať aj náhodne,“ upozorňuje V. Wiedermannová. Na umelých kúpaliskách sa sleduje 24 a v prírodných lokalitách 30 ukazovateľovkvality vody. Zároveň hygienici kontrolujú stav celého zariadenia.

„Kvalita vody sa sleduje chemickým, mikrobiologickým a biologickým rozborom v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a monitoringu,“ hovorí V. Wiedermannová.

Ak sa zistia nedostatky v kvalite vody počas letnej sezóny, kompetentný orgán nariadi opatrenia na odstránenie nedostatkov. „V prípade závažných nedostatkov v prevádzke a kvalite vody, ktoré môže ohroziť zdravie návštevníkov kúpaliska, sa udelia sankčné opatrenia. Podľa stupňa nedostatkov to môže byť od blokových pokút až po zákaz kúpania, prípadne uzatvorenie prevádzky,“ konštatuje hovorkyňa ÚVZ.

V prípade zistenia nedostatkov na umelých kúpaliskách musí prevádzkovateľ vodu v bazéne vypustiť, bazén vyčistiť, vydezinfikovať a opätovne napustiť novou vodou. Otvoriť prevádzku bazéna možno podľa V. Widermannovej až skúškach a overení kvality vody v novonapustenom bazéne.

Pri zistení nekvality vody na prírodných vodných plochách je prevádzkovateľ povinný umiestniť tabule a ľudí cez média o tom informovať.

Nebezpečenstvo aj voľným okom

Nekvalitnú, resp. vodu nevhodnú na kúpanie však môžete zistiť aj voľným okom. V prírodných jazerách tak napríklad možno rozoznať vo vode sinice. Prítomnosť siníc môžete zistiť aj tak, že do priesvitnej nádoby naberiete vodu a necháte ju postáť na svetle. Ak sa po štvrťhodine na hladine vytvorí prstenec farebnej hmoty, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o sinice.

Na umelých kúpaliskách by mala byť voda priehľadná (v bazénoch napĺňaných vodou s prirodzenými minerálnymi látkami, ktoré ju zakaľujú alebo sfarbujú taká nemusí byť), nemala by zapáchať po moči, ale ani výrazne po chlóre, steny bazéna nesmú byť so slizovitými alebo zelenými povlakmi.

Chlór dezinfikuje, aj škodí

Záznamy o priebežnom meraní obsahu chlóru a aj teploty vody majú byť na vývesných tabuliach. Chlór môže škodiť pri nadmernej koncentrácii - prejaví sa podráždením kože a očných spojiviek.

christine2

osviežujeme. Komečne sme si kupili bazen z garden life s pieskovou filtraciou a každy den ked je teplo sa vnom kupeme. je to krasne osviežujuce

Ben Tredin

No matter if you have sleeping problems or mood disorders. Read this live green hemp cbd gummies review to know about the disorders and deal with the existing disorders.
cbdgummiesforpain.org