Život po náhlej cievnej mozgovej príhode

Ak už raz niekto prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu má výrazne väčšie riziko vzniku ďalšej mozgovej príhody. Teda platí, že ľudia, ktorí už mali náhlu cievnu príhodu sú viacej ohrození ďalšou porážkou. Preto je veľmi dôležité, aby pacienti, ktorí už náhlu cievnu mozgovú príhodu prekonali, robili všetko čo môžu na zníženie tohto rizika...

Ak už raz niekto prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu (NMCP), má výrazne väčšie riziko vzniku ďalšej mozgovej príhody. Teda platí, že ľudia, ktorí už mali náhlu cievnu príhodu sú viacej ohrození ďalšou porážkou. Preto je veľmi dôležité, aby pacienti, ktorí už náhlu cievnu mozgovú príhodu prekonali, robili všetko čo môžu na zníženie tohto rizika a aby ju vnímali ako celoživotný proces. Prichádza totiž nečakane, no nie bez varovania. Odstrašujúcu diagnózu laici poznajú aj pod názvami mŕtvica či porážka. Okrem niektorých zriedkavých prípadov nie je dedičná.

Typy mozgových príhod

Cievna mozgová príhoda je spôsobená poruchou v krvnom riečisku mozgu, následkom čoho dochádza k jeho poškodeniu aj k poškodeniu mozgových funkcií.

Najčastejší typ, približne 80 % prípadov mozgovej príhody vzniká tak, že krvná zrazenina v cieve zablokuje alebo obmedzí prietok krvi do mozgu. Zúženie alebo upchatie mozgových tepien vzniká viacerými spôsobmi. Veľmi často je spôsobené prasknutím aterosklerotického plátu v tepne s následým vytvorením trombu, čiže krvnej zrazeniny alebo postupným zhrubnutím plátu a úplným vyplnením prierezu tepny a napokon upchatie cievy môže spôsobiť uvoľnenie krvných zrazením zo srdca, ktoré sa dostanú cievnym obehom do tepien v mozgu. Toto všetko má veľmi vážny následok, mozgové bunky nedostávajú životne dôležitý kyslík, ktorý je privádzaný krvou. Vzniká mozgový infarkt – ischemická NCMP, ktorá vznikne pri nedokrvení určitej časti mozgu.

Zvyšných 20 % prípadov tvoria mozgové krvácania a niektoré zriedkavé typy NCMP. Ich príčinou je najmä prasknutie ciev, ktoré zásobujú mozog – krv sa vyleje do mozgu alebo jeho okolia. Tento stav sa nazýva hemoragická mozgová cievna príhoda. Na prvý pohľad sa len ťažko rozozná, či ide o krvácanie do mozgu alebo o jeho nedokrvenie. Oba prípady sú však pre zdravie človeka veľmi nebezpečné. Preto je dôležité konať čo najrýchlejšie, aby sa minimalizovalo reálne hroziace dlhodobé telesné a duševné postihnutie pacienta. Kým príznaky a zdravotné následky pri rôznych typoch NMCP môžu byť rovnaké, liečba a prevencia je rozdielna.

Prejavy poškodenia zdravia

Mozgová príhoda môže zasiahnuť rôzne časti mozgu. Pri poškodení mozgového centra v pravej hemisfére je zvyčajne postihnutá ľavá ruka a noha a naopak, poškodenie ľavého mozgového centra má následok poškodenia pravej časti tela.

Rozhodujúce pre ďalšiu prognózu pacienta je, či časť mozgu ktorá zostala nevyživená krvou, je zodpovedná za motoriku, čiže pohyb pacienta, alebo bola poškodená oblasť zmyslov, reči, nálady . Poškodená môže byť aj hluchá zóna mozgu. Poškodenie sa však nemusí vôbec prejaviť, dokonca ho človek nemusí ani pocítiť. Mozgové nedokrvenie a krvácanie do mozgu môže postihnúť mozoček a mozgový koreň. Príznaky sa vtedy môžu prejaviť na všetkých štyroch končatinách, alebo ide o príznaky poruchy očných pohybov, poruchy rovnováhy, pocit nevoľnosti, vracanie a podobne.

Možné zdravotné komplikácie

A. Ťažkosti s prehĺtaním a jedením

Časť pacientov po náhlej mozgovej cievnej príhode má ťažkosti s prijímaním potravy a tekutín. Tieto problémy sú najvýraznejšie v akútnom štádiu a zväčša sa samovoľne upravia. Pomôže vhodná – polotuhá úprava potravy, jedenie v sebe, dostatok tekutín na zapíjanie a trpezlivosť. Výrazné problémy sú dôvodom na zavedenie nasogastrickej sondy – hadičky, pomocou ktorej sa pacientovi podáva strava priamo do žalúdka.

B. Porucha pamäti a správanie

Náhla cievna mozgová príhoda spôsobuje aj psychické a povahové zmeny, poruchy sústredia, pamäte, niekedy aj reči a myslenia. Pacient môže byť ustráchaný, úzkostlivý a niekedy potrebuje pripomenúť dokončenie vety. Niekedy môže mať problémy s číslami a počítaním. Rodinní príslušníci pacienta sa musia naučiť nechávať veci na rovnakom mieste, robiť určité úkony v rovnakom poradí, povedať mu dopredu, čo plánujú urobiť a podobne. Človek po cievnej mozgovej príhody potrebuje okolo seba usporiadané prostredie. Nemal by však žiť v tichom a jednotvárnom prostredí s málo podnetmi, na ktoré by mohol reagovať.

Pomerne časté sú depresívne nálady, pocity strachu a odcudzenia. Intenzita týchto ťažkostí môže byť rôzna, od miernych stavov až po intenzívnejšie. Počas trvania depresie môže postihnutá osoba odmietať a zanedbávať užívanie liekov, môže byť podráždená a strácať motiváciu k životu, prežíva pocit prázdnoty a zbytočnosti. Pokiaľ je to potrebné, chronickú depresiu je potrebné liečiť individuálnym či skupinovým poradenstvom alebo liekmi – antidepresívami. V takýchto ťažkých situáciách sa odporúča obrátiť sa na ošetrujúceho lekára, či psychológa. Ťažkosti pomáha prekonať aj tolerantný a citlivý prístup okolia. Závažnejšie psychické poruchy neraz znemožňujú rehabilitáciu, zaťažujú rodinu postihnutého a vyžadujú intenzívnu liečbu.

C. Životný štýl

Samotné užívanie „tabletiek“ nemá zmysel bez úpravy životného štýlu. Pacient musí bezpodmienečne prestať fajčiť. V strave musí obmedziť tuky, soľ a vysmážané jedlá. Alkohol môže konzumovať len s mierou, uprednostniť by mal najmä víno či pivo. Odporúča sa dbať na pravidelnú fyzickú aktivitu a udržiavať si primeranú hmotnosť. Riziko recidívy znížia pravidelné lekárske prehliadky a liečba ďalších ochorení, ako je cukrovka, zvýšený krvný tlak či cholesterol. Odporúčanie preto znie – zdravo sa stravovať, snažiť sa o fyzickú aktivitu, udržiavať si zdravú telesnú hmotnosť a vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu. Treba poznať aj kontrolovať svoj krvný tlak. Čím je tlak vyšší, tým je vyššie aj riziko mŕtvice.

D. Problémy v každodennom živote

Pacienti po cievnej mozgovej príhode môžu mať problémy s vykonávaním jednoduchých činností okolo domu, aj v starostlivosti o seba. Byt je zvyčajne potrebné prispôsobiť tomu, aby úzke chodby, schody a vybavenie sociálnych zariadení nenarušovali schopnosť pacienta postarať sa o svoje potreby. Rovnakým spôsobom treba upraviť aj ostatné miestnosti v domácnosti.

Jedným z následkov NCMP býva neraz aj neschopnosť ovládať vylučovanie moču a stolice. Väčšina pacientov získa opäť kontrolu nad vylučovaním v priebehu niekoľkých týždňov. Pretrvávajúce problémy je možné liečiť, alebo je potrebné používať pomôcky – plienky, vložky či kondómový urinál. Existujú rôzne spôsoby, ako riešiť problémy s ich obliekaním. Oblečenie by sa malo zapínať spredu, suché zipsy by mali nahradiť gombíky, zipsy a šnúrky do topánok. Mali by sa vyhýbať tesným rukávom, úzkym nohaviciam a oblečeniu, ktoré sa oblieka cez hlavu.

Prevencia zaručí kvalitný život

Stav pacientov, ktorí prežili mozgovú príhodu, sa môže zlepšiť. Niektorí sa vrátia do takmer normálneho stavu s minimálnou nemotornosťou alebo poruchami správania. Závisí to samozrejme aj od postihnutia mozgu, teda od toho, aká závažná bola mozgová príhoda. Po náhlej porážke je zvyčajne nevyhnutné stráviť nejaký čas v nemocnici, najmä kvôli vyšetreniam, sledovaniu zdravotného stavu, liečbe a aj kvôli sekundárnej prevencii, čiže prijatiu vhodných opatrení na predchádzanie ďalšej porážky.

Keďže riziko recidívy NCMP je vysoké, aj význam prevencie je veľmi dôležitý. Prevencia spočíva v užívaní liekov, úprave životného štýlu, pravidelných lekárskych kontrolách a v ovplyvnení rizikových faktorov. Potrebnými opatreniami sú predovšetkým zdravé stravovanie (s nízkym obsahom soli a živočíšnych tukov), vyhýbanie sa fajčeniu, úprava krvného tlaku, zníženie nadmernej hmotnosti, zvýšenie aktívneho pohybu, ale aj správne užívanie predpísaných liekov.

Čo očakávať od rehabilitácie

K zlepšeniu po NCMP dôjde obvykle do niekoľkých mesiacov po jej vzniku. Hoci mnohí pacienti pokračujú po mozgovej príhode v aktívnom živote, nie u každého je možné obnoviť všetky jeho predchádzajúce funkcie a schopnosti. V takomto prípade je potrebné prispôsobiť sa životu po mozgovej príhode a vhodne upraviť životný štýl pacienta.

Rehabilitácia a logopedická starostlivosť musí začať čo najskôr a pokračovať dostatočne dlhú dobu, približne niekoľko týždňov až mesiacov. Začína v nemocnici a pokračuje potom, čo pacient odíde domov. Úspech závisí od typu a rozsahu NCMP a v neposlednom rade aj od spolupráce a vôle pacienta. Prvá fáza rehabilitácie podporí a zlepší pohyb u ľudí, ktorí mohli utrpieť nejakú paralýzu (ochrnutie), alebo mali ťažkosti s pohybom končatín. V závislosti od toho im môže pomôcť postupne sa naučiť zvládať každodenné aktivity v bežnom živote. Tiež umožní pacientovi získať stratené pohybové možnosti, zachovať si mobilitu (v prípade potreby naučiť sa používať barle), získať náhradné zručnosti ako je písanie druhou rukou, obnoviť alebo zlepšiť schopnosť reči a písma (logopedická reedukácia), ale i získať sebestačnosť v obliekaní, príprave jedla či hygiene.

Liečba mozgovej príhody

Každý pacient po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode by mal užívať antiagregačnú alebo antikoagulačnú liečbu, ktorá ovplyvňuje zrážanlivosť krvi a znižuje riziko tvorby krvných zrazenín a uzáveru ciev. Aplikovaním tejto liečby je snaha zabrániť opakovaniu NCMP. Vhodný liek pacientovi vyberá odborník – neurológ / internista/. Pri vynechaní liečby sa riziko recidívy mozgovej príhody výrazne zvyšuje. Lieky treba užívať podľa návodu a akúkoľvek zmenu liečbu sa odporúča konzultovať s neurológom /internistom/.

Návrat do bežného života

Cieľom liečby je zlepšiť stav pacienta natoľko, aby bol v každodennom živote sebestačný. Po náhlej cievnej mozgovej príhode musí pacient zhodnotiť svoje možnosti, telesné a duševné schopnosti. Starostlivo treba zvážiť aj prípadný návrat do práce. Nevhodné sú najmä rizikové pracoviská. Fyzická aktivita musí byť primeraná postihnutiu. O použití vhodnej liečby opäť rozhoduje lekár (napríklad neurológ), prípadne terapeut.

Na čo má pacient nárok

Pacienti po NCMP majú nárok na rôzne formy pomoci. Podrobné informácie treba hľadať v príslušnej zdravotnej poisťovni a na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zo zdravotného hľadiska sú pre pacienta nutnosťou zdravotné pomôcky ako napríklad barle, chodítko, ortopedická obuv. Zo sociálneho hľadiska má nárok na dopravu, prestavbu bytu na bezbariérový byt, či nárok na opatrovateľku. V prípade trvalejšieho postihnutia si môže nárokovať hygienické potreby, ako sú plienky, vložky, urinál a podobne. Pacient má tiež možnosť požiadať o invalidný dôchodok podľa stupňa postihnutia, prípadne i kúpeľnú liečbu.

Fakty o náhlej cievnej mozgovej príhode

Mozgová mŕtvica je po srdcovom infarkte druhou najčastejšou príčinou úmrtia v Európe a najvýznamnejšou príčinou invalidity. Na jej následky ročne zomrie 15 miliónov ľudí, ktoré si vyžiadajú 5 miliónov životov, ďalších 5 miliónov pacientov je dlhodobo postihnutých. Po mozgovej príhode spojenej s nedokrvením mozgu prežije asi 85 %, pri zakrvácaní do mozgu prežije asi 50 % pacientov. Asi 15 % tých, ktorí už NCMP prekonali, zomrie alebo bude hospitalizovaných kvôli ďalším problémom s uzatvorenými artériami (ako je srdcový infarkt alebo ďalšia náhla cievna mozgová príhoda). Na Slovensku postihuje ročne niekoľko tisíc ľudí, zväčšia vyššieho veku, nad 65 rokov. U mužov je pravdepodobnosť mozgovej príhody o tretinu vyššia ako u žien, ale iba vo veku 45 až 64 rokov.

Informácie o tom, ako predísť opakovanej náhlej cievnej mozgovej prílohe si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

lenockaaa5

Vráťte sa späť do bežného života s produktom nurAiD II. Výživový doplnok NurAiD II. má vďaka svojmu špecifickému zloženiu taký mechanizmus účinku, ktorý podporuje proces prirodzenej regenerácie mozgu. Predaj a informácie na www.sanomed.sk

Marosko-n

Po mozgovocievnej príhode sa nam osvečilo bez liekov podávanie niekoľkokrát denne GGW liečivej vody.Čoveka na nosítkach doviezla záchranka domou na dožitie a umretie.
Po 4 týždňoch sa osoba postavila sama z postele, začala chodiť a starať sa o seba. A to bez akýchkoľvek liekov ! To je skúsenosť ako GGW pomáha.