Rozdelenie minerálnych a liečivých vôd

Existuje niekoľko typov minerálnych vôd a aj napriek tomu, že Slovensko je krajina malá, nachádzajú sa tu všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych. Niektoré z týchto typov sa tu nachádzajú vo veľkých koncentráciách.

Existuje niekoľko typov minerálnych vôd a aj napriek tomu, že Slovensko je krajina malá, nachádzajú sa tu všetky známe typy minerálnych vôd okrem rádioaktívnych. Niektoré z týchto typov sa tu nachádzajú vo veľkých koncentráciách. Minerálne vody sú vody, ktoré sa od obyčajných vôd odlišujú svojim chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami.

Členenie minerálnych vôd

 • prírodné minerálne vodynachádzajú sa v prírodných prameňoch i v umelých záchytných objektoch. _V mieste výveru majú obsah rozpustených pevných látok viac ako 1000mg/_l rozpusteného CO2.
 • prírodné liečivé vody - vzhľadom na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti majú vedecky dokázané blahodárne účinky na ľudské zdravie, takže ich možno využívať na liečebné účely.
 • prírodné minerálne vody stolové - svojím chemickým zložením, fyzikálnymi a chuťovými vlastnosťami sú vhodné ako diabetické osviežujúce nápoje. Obsah rozpusteného kysličníka uhličitého je vyšší ako 1000mg/l a obsah rozpustených pevných látok nižší ako 5000mg/l.

Ďalej minerálne a liečivé vody rozdeľujeme a hodnotíme podľa:

 • obsahu rozpustených plynovuhličité, sírne
 • obsahu rozpustených pevných látok (celkovej mineralizácie) - obyčajné, slabo mineralizované,stredne mineralizované a silne mineralizované.
 • hlavných iónových zložiek - sírne, jódové, brómové, železnaté a so zvýšeným obsahom prvkov: Li (Lítium), Sr (Stroncium), Ba (Bárium), Mn (Mangán), F (Fluór), H2SiO3 (kyselina kremičitá), HBO2 (kyselina boritá)
 • biologicky a farmakologicky významných zložiek
 • aktuálnej reakcieveľmi kyslé, veľmi alkalické
 • rádioaktivityradónové

Podľa chemického zloženia vo väčšine obsahujú katióny lítia, sodíka, draslíka, vápnika a z aniónov najmä fluór, chlór, bróm, jód.
Podľa prevládajúceho katiónu ich delíme na vody:

 • Sodné,
 • horečnaté,
 • vápenaté,
 • s iným katiónom.

Podľa prevládajúceho aniónu ich delíme na vody:

 • Hydro-uhličitanové,
 • uhličitanové,
 • síranové,
 • chloridové
 • vody s inými aniónmi.

Ak minerálna voda alebo stolová voda obsahuje v 1 litri aspoň 1 gram rozpusteného kysličníka uhličitého, je to kyselka (medokýš), ak obsahuje v1 litri 1 miligram sírovodíka, je to sírna voda.
Veľká časť našich prírodných minerálnych prameňov sú kyselky s obsahom kysličníka uhličitého. Ten sa však k minerálnej vode môže pridať aj umelo (karbonizovaná voda).

Liečivé vody

 • sírne,
 • jódové,
 • železnaté,
 • so zvýšeným obsahom arzénu
 • so zvýšeným obsahom jednotlivých iónov.

Podľa prirodzenej teploty pri prameni sa vody s teplotou vyššou ako 25ºC označujú ako termálne a podľa osmotického tlaku sú hypotonické, izotonické a hypertonické.