Hydroterapia

Aplikáciou vodoliečby sa dosahuje zlepšenie rozsahu telesného pohybu a svalovej zložky pri aktívnom cvičení. Počas cvičenia sa praktizujú metódy psychologického pôsobenia.

Charakteristika:

Aplikáciou vodoliečby sa dosahuje zlepšenie rozsahu telesného pohybu a svalovej zložky pri aktívnom cvičení. Počas cvičenia sa praktizujú metódy psychologického pôsobenia. Vzhľadom k zdravotného stavu pacienta sa podáva šesť základných typov vodoliečby. Súčasťou každej vodoliečby je cvičenie v rehabilitačnom bazéne. Pred vodoliečbou je nutné sa osprchovať a potom podľa pokynov prejsť jednotlivými fázami prepísanej liečby. Po absolvovaní všetkých procedúr sa doporučuje odpočívať 30 minút v miestnosti s relaxačnou hudbou.

Princíp:

Vodoliečba sa ako forma terapie začala uznávať už v antickej dobe a bola súčasťou životného štýlu Rimanov a Grékov. Akvadukty privádzali do miest čistú horskú vodu na pitie i kúpanie, v miestach výskytu prameňov považovaných za liečivé boli zakladané kúpele. Voda sa používala na povzbudenie i uvoľnenie tela. Dnes existuje celá rada spôsobov použitia vody, napríklad striedavé horúce a studené kúpele nôh, sedacie kúpele, slané kúpele a podobne. Dôležitou podmienkou priaznivých účinkov hydroterapie je jej voľba a dávkovanie.

Jednou z hlavných súčastí vodoliečby sú vaňové kúpele. Všeobecne sa vyznačujú mechanickým účinkom (hydrostatický tlak a vztlak pôsobí ako elastická bandáž, nadľahčuje telo, eliminuje účinky gravitácie, podporuje cievnu a lymfatickú cirkuláciu) a tepelným účinkom (v závislosti od teploty, trvania, veľkosti povrchu tela a hmotnosti), ktorý v rámci termoregulačných pochodov mobilizuje nervový, endokrinný, kardiovaskulárny, respiračný i imunitný systém. Špecifický chemický účinok kúpeľa závisí od zloženia vody. K hlavným metódam kúpeľných stredísk patria najmä minerálne a perličkové kúpele. K ďalším prostriedkom vodoliečby patria hydromasážne vane a vírivé kúpele, prísadové kúpele, fínska sauna, turecký parný kúpeľ, škótske streky alebo striedavý šliapací kúpeľ.

Priaznivé účinky:

Správne zvolená a dávkovaná hydroterapia má nasledujúce priaznivé účinky:

  • tepelné hospodárstvo: vyrovnáva poruchy prekrvenia a trénuje regulačný systém
  • nervový systém: napomáha správnej funkcii vegetatívnych reflexov a vyrovnanie základného napätia oboch zložiek vegetatívneho nervového systému.
  • látková výmena: podporuje regulačné procesy a podporuje vylučovanie škodlivých látok z ľudského tela kožou
  • krvný obeh: zlepšuje periférne prekrvenie, miernym znížením krvného tlaku a uľahčením srdcovej záťaže
  • koža: zlepšuje nielen prekrvenie, ale aj výživu a premenu látok v koži a súčasne dochádza tiež ku zlepšeniu imunitných vlastností kože v zmysle posilnenia obranyschopnosti proti infekciám

Do klasickej vodoliečby patrí perličková kúpeľ, podvodná masáž, vírivá masáž celotelová, vírivý kúpeľ dolných končatín, vírivý kúpeľ horných končatín, škótske streky, minerálne kúpele, uhličité kúpele. Vo vodoliečba sa pacient môže stretnúť s nasledujúcimi vaňami: celotelové vane, vane na dolné končatiny, vane na horné končatiny. Veľmi často sa používajú do vaní rôzne prísady. Najznámejšie sú prísady s extraktom rašeliny, prísady s obsahom éterických olejov z liečivých rastlín, produkty z mŕtveho mora, kúpeľné soli, kúpeľné oleje, kúpeľné koncentráty, plynové kúpele.