Kúpele Lúčky

Tieto kúpele sa špecializujú na choroby pohybového ústrojenstva, onkologické ochorenia, ženské / gynekologické ochorenia a ponúka procedúru plynovej injekcie.
  • choroby pohybového ústrojenstva
  • onkologické ochorenia
  • ženské / gynekologické ochorenia
  • procedúra plynovej injekcie - pneumopunktúra

Kúpele Lúčky ležia pod úbočím vrchov Chočského pohoria, na rozhraní Oravy a Liptova v nadmorskej výške 621 m. Od mesta Ružomberok sú vzdialené 14km. Vzhľadom na charakter okolia a nadmorskú výšku sa zaraďujú do klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Vzhľadom na charakter prírodných liečivých zdrojov sa kúpele špecializujú na liečbu ženských chorôb, ktoré sú vhodné na kúpeľnú liečbu.

História kúpeľov sa píše od roku 1761, kedy majiteľ Adam Turjanský postavil prvú kúpeľnú budovu. V 19. storočí sa stali súčasťou kamerálneho panstva Likava. Nový objekt s jedálňou a hosťovskými izbami dal postaviť Wisner von Mongesten.

Rozhodujúcu úlohu pri kúpeľnej liečbe zohrávajú liečivé pramene sírano-hydrouhličitanovej, vápenato-horčíkovej, hypotonickej, termálnej vody, dosahujúcej skoro izotermickú teplotu 31,5°C. Z prírodných liečivých prostriedkov sa na Lúčkach okrem termálnej minerálnej vody používa i rašelina z Rojkova na obklady a zábaly. Gynekologické choroby liečené v Lúčkach možno rozdeliť do štyroch hlavných skupín a to zápalové stavy ženských rodidiel, poruchy menštruácie a ovariálnej činnosti, neplodnosť a stavy a komplikácie po operáciách. Úspečne sa tu liečia aj ochorenia pohybového ústrojenstva a kúpele majú aj komlexný osteoporotický program. Pri liečebných procesoch sa využívajú vaňové kúpele, rašelinové zábaly, parné kúpele a iné vodoliečebné procedúry spojené s masážou, ktoré sa dopĺňajú rehabilitačným telocvikom a fyzikálnou liečbou.


Web: Kúpele Lúčky