Kúpele Nimnica

Tieto kúpele sa špecializujú na choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, poruchy / choroby látkovej výmeny, choroby pohybového ústrojenstva, ochorenia dýchacích ciest, onkologické ochorenia a ženské / gynekologické ochorenia.
  • choroby obehového ústrojenstva
  • choroby tráviaceho ústrojenstva
  • poruchy / choroby látkovej výmeny
  • choroby pohybového ústrojenstva
  • ochorenia dýchacích ciest
  • onkologické ochorenia
  • ženské / gynekologické ochorenia

Najmladšie slovenské kúpele Nimnica ležia na severozápade Slovenska v údolí Váhu, medzi Púchovom a Považskou Bystricou, v blízkosti vodnej nádrže Priehrada mládeže. Nachádzajú sa v Považskej kotline na úpätí výbežku Javorníkov v nadmorskej výške asi 300 m nad vodnou nádržou nazvanou Priehrada mládeže. Klimatické podmienky majú charakter nížinného podnebia s miernymi zimami a teplými letami, chránené sú proti severným vetrom.

Kúpele sú najmladšie na Slovensku a vznikli po objavení minerálneho prameňa v roku 1953 pri hĺbení základovej jamy priehradného múru. Minerálny prameň vzbudil záujem širokej verejnosti a po overení jeho zdravotnej prospešnosti bolo rozhodnuté využiť ho kúpeľnícky. V prvých rokoch sa kúpele nazývali Nosice.

V týchto kúpeľoch sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, s teplotou je 10-13°C a so značným obsahom voľného kysličníka uhličitého. Okrem draslíka, dusíka, vápnika, kremíka a chlóru obsahujú aj jód. Využívajú sa na pitnú a inhalačnú liečbu ako aj na vaňové uhličité kúpele. Sprvoti sa využívali na liečenie dýchacích a zažívacích ústrojov, no dnes je indikačný zoznam rozšírený o ďalšie skupiny chorôb (choroby obehového ústrojenstva, choroby pohybového ústrojenstva, ženské choroby, nervové choroby). Časť posteľovej kapacity je vyhradená pre dorastajúcu mládež (od dokončenia povinnej školskej dochádzky do 19 rokov). Lieči sa tu mládež s chorobami obehových ústrojov, nešpecifickými ochoreniami dýchacích ciest a s celkovým oslabením zdravotného stavu.


Web: Kúpele Nimnica