Kúpele Nový Smokovec

Tieto kúpele sa špecializujú na ochorenia dýchacích ciest, choroby žliaz s vnútornou sekréciou..
  • ochorenia dýchacích ciest
  • choroby žliaz s vnútornou sekréciou
  • choroby z povolania
  • wellness-pobyty (Liečebný dom Palace***, Liečebný dom Branisko**

Klimatické kúpele Nový Smokovec s najstaršou tradíciou v strednej Európe sa nachádzajú vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Tieto kúpele majú ideálnu polohu na zalesnenom juhovýchodnom svahu Vysokých Tatier pod Slavkovským štítom v nadmorskej výške 1010 m. Ležia v centre tatranských osád a svojou polohou vytvárajú výborné podmienky na turistické a športové aktivity.

Nový Smokovec založil dolnokubínsky rodák Mikuláš Szontagh, ktorý pred letnou sezónou 1873 nastúpil do funkcie kúpeľného lekára v Starom Smokovci. Jeho sen o vlastnom ústave vo Vysokých Tatrách na takej úrovni, akú mali tie v zahraničí, sa mu začal napĺňať v roku 1875. Vtedy mu veľkoslavkovský urbárnikovia a prenajali mu pozemok z rozlohou 20 jutár za symbolickú cenu bez časového obmedzenia. V roku 1874, keď robotníci kopali základy prvej budovy Nového Smokovca, bola objavená strieborná minca z rokov panovania rímskeho cisára Marca Aurélia (161-180). Výsledkom následného archelogického výskumu bol objav metalurgického pracoviska, kde laténski hutníci tavili železnú rudu aj v čase, keď rímske vojská táborili v Podunajsku, v dolnom Pohroní a v Považí a prenikli až po Laugaricio – Trenčín.

Hlavným prírodným liečivým faktorom Nového Smokovca je klimatické podnebie, ktoré má priaznivý liečivý účinok na ľudský organizmus postihnutý niektorou z indikovaných chronických chorôb. Úspešne sa tu liečia nešpecifické choroby dýchacích ciest, choroby vyvolané poruchami metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou a niektoré choroby z povolania. Dobré výsledky sa tu dosahujú u pacientov s ľahšími formami psychoneuróz, psychoastenie a neurotických stavov, ako aj stavov pri všeobecnej psychickej a fyzickej vyčerpanosti.

Klimatoterapia v Novom Smokovci má dve zložky. Aeroterapia (liečba vzduchom), ktorá sa uskutočňuje vo dvoch formách: ako liečba pokojová (ležiace kúry) a ako dózovaná liečba pohybovaná v teréne na čerstvom vzduchu, ktorá sa doplňuje liečebným telocvikom. Helioterapia (liečba slnkom), ktorá je biologicky veľmi účinná a potrebná pre stimuláciu organizmu a pre tvorbu vitamínu D a niektorých dôležitých fermentov. Doplnkom k základnej liečbe je medikamentózna liečba a fyzikálna terapia.


Web: Kúpele Nový Smokovec