Kúpele Rajecké Teplice

Tieto kúpele sa špecializujú na ochorenia dýchacích ciest, choroby z povolania, choroby pohybového ústrojenstva, nervové ochorenia, ponúka procedúru plynovej injekcie a termálne kúpalisko.
  • ochorenia dýchacích ciest
  • choroby z povolania
  • choroby pohybového ústrojenstva
  • nervové ochorenia
  • procedúra plynovej injekcie – pneumopunktúra
  • termálne kúpalisko
  • wellness-pobyty (Hotel Aphrodite****)

Kúpele Rajecké Teplice v južnom výbežku Žilinskej kotliny na severozápade Slovenska pri sútoku Rajčanky s Kuneradkou v nadmorskej výške 420 m. Sú obklopené vencom Súľovského pohoria, Strážovskej hornatiny a Malej Fatry. Žriedlové kúpele Rajecké Teplice zaraďujeme do klimatoterapeutickej oblasti so sedatívnou, upokojujúcou klímou. Priemerná ročná teplota je 7,3°C. Vďaka nadmorskej výške a polohe kúpeľov sa tu nevyskytujú úmorné letné horúčavy. Je tu však dostatok slnečného svitu.

Priaznivé účinky liečivých vôd kúpeľov Rajecké teplice sú známe už od 14. storočia. Na mape z r. 1376 sú medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami v údolí riečky Rajčanka označené Thermae, ale v listine Ľudovíta Veľkého sa v prvej písomnej správe spomínajú pramene teplej vody s názvom Villa Tapolcha. Kúpele Rajecké Teplice s veľkou obľubou využíval i panovníkov palatín Juraj Thurzo, o čom je písomný doklad z roku 1604.

V Rajeckých Tepliciach sa na liečbu využívajú hlavne vývery teplých minerálnych hydrogen – uhličitanových, vápenato – horečnatých, hypotonických vôd, ktoré tu vyúsťujú v prameňoch s teplotami okolo 38 °C. Ďalším prírodným liečivým prostriedkom je rašelina.

Vývery termálnych prameňov, výskyt rašeliny, prírodné prostredie a klíma sa využívajú na liečbu pacientov s niektorými duševnými chorobami, chorobami z povolania, nervovými chorobami a chorobami pohybového ústrojenstva.

Hlavnou pýchou kúpeľov je kúpeľný dom Aphrodite, zariadený v antickom štýle a vybavený modernými diagnostickými a terapeutickými prístrojmi slúžiacimi na poskytovanie relaxačných a liečebných procedúr.


Web: Kúpele Rajecké Teplice