Kúpele Sliač

Tieto kúpele sa špecializujú na ženské / gynekologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva a má termálne kúpalisko.
  • ženské / gynekologické choroby
  • choroby obehového ústrojenstva
  • choroby tráviaceho ústrojenstva
  • termálne kúpalisko
  • wellness-pobyty ( Hotel Kaskády****)

Prva písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Belu IV. Od polovice 15. storočia sa o sliačskych prameňoch zmieňuje mnoho významných prameňov. Sliač ako kúpele slúžili už v 16. storočí. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Od polovice 19. stor. sa začala výstavba hotelov, moderných budov a reštaurácií.

Kúpele Sliač zaraďujú medzi najoptimálnejšie položené kúpele Slovenska s ročným priemerom teploty okolo 8,2 C a ročnou priemernou hodnotou vlhkosti vzduchu okolo 78%. Sliačske kúpele sú zamerané na liečbu tzv. civilizačných chorôb, predovšetkým chronických porúch obehového ústrojenstva vďaka priaznivým vplyvom prameňov - Kupelný prameň, prameň Štefánik, prameň Bystrica, prameň Lenkey a prameň Adam. Sliač má takisto dlhodobú aj krátkodobú tradíciu v liečbe gynekologických ochorení.

Prirodzeným predpokladom úspešnej liečby na Sliači sú prírodné liečivé zdroje, pričom Kúpeľný prameň je terapeuticky najdôležitejším a najvýdatnejším. Zostávajúce, už spomenuté 4 pramene sú menej výdatné a využívajú sa na bežné pitie. Vo svete existujú už len 3 ďalšie miesta s podobným zložením liečivej minerálnej vody (Argentína, Austrália a Španielsko).

Kvalitne vybavené sanatória a balneoterapeutické zariadenia poskytuju navštevníkom bazénové a vaňové kúpele v minerálnej vode, ktoré vhodne dopĺňa fyzioterapia, hydroterapia, elektroterapia, masáže a medikamentózna liečba, aplikáciou žriedlového plynu vo forme podkožných injekcií, lokálnych, alebo celotelových kúpeľov. Neodmysliteľnou súčasťou kúpeľnej starostlivosti je aj diétny systém stravovania.


Web: Kúpele Sliač