Interupcia - Prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov

Ako sme už uviedli, výkon je možno urobiť do dvanásteho ukončeného týždňa gravidity. Výnimku tvorí ochorenie ženy v priebehu prvého trimestru, kedy pre vysokú pravdepodobnosť postihnutia plodu sa hranica posunula na šestnásty týždeň.

Ďalšiu výnimku tvoria tzv. genetické indikácie. Tu je hranica ukončenia tehotenstva posunutá do 24. týždňa. Každá tehotná žena prechádza v priebehu tehotenstva v 16. týždni tzv. biochemickým screeningom vrodených vývojových chýb plodu. Na základe pozitívneho screeningu je jej doporučené vyšetrenie plodovej vody - amniocentéza. Amniocentéza je vyšetrenie, ktoré na vysoké percento pravdepodobnosti určí, či čakané dieťa nie je, resp. nebude postihnuté. Tento zákrok sa robí v čase, kedy je dieťa dostatočne veľké, aby chorobu dokázali určiť a zároveň kedy je ešte možná interupcia. Z odobratých vzoriek sa stanovuje karyotyp plodu, teda jeho genetická výbava. Ak sa potvrdí, že je plod nositeľom genetickej poruchy, je žene navrhnuté ukončenie tehotenstva.

Ďalším zvláštnym prípadom je tzv. fetocída - redukcia počtu plodov v maternici. Pri tzv. umelom oplodnení alebo ľudovo, pri oplodnení zo skúmavky sa pre väčšiu úspešnosť koncepcie vkladajú do maternice až 4 oplodnené vajíčka. Pravdepodobnosť, že sa ich uchytí viac ako jedno sa pochopiteľne zvyšuje. Ak sa uchytia všetky vajíčka a žena čaká napr. štvorčatá, je pravdepodobnosť tehotenských komplikácii extrémne vysoká. Najčastejšie hrozí potrat alebo predčasný pôrod ťažko postihnutých detí. Preto sa týmto ženám ponúka redukcia počtu plodov v maternici a tým sa výrazne zlepší prognóza úspešne ukončeného tehotenstva. Čiže sa prevádza redukcia plodov zo 4 na 2, 3 na 2, ale je možné za určitých okolností požiadať o redukciu z 2 na 1. Plody sa vlastne usmrtia injekciou draslíku do srdca. Výkon sa prevádza okolo 10. týždňa gravidity. Do konca tehotenstva sa zvyšky usmrtených plodov úplne vstrebú. Plody k fetocíde sa vyberajú celkom náhodne a výkon samozrejme podlieha interupčnému zákonu.

Posledné a najsmutnejšie sú prípady, kedy sa v ďalšom priebehu tehotenstva zistí, že plod je poškodený, a chyba ktorú pôrodník odhalil, je nezlučiteľná so životom. Aj v týchto zložitých prípadoch je možné požiadať o ukončenie tehotenstva, teda kedykoľvek v priebehu tehotenstva, kedy je chyba zistená. Tehotenstvo je možné ukončiť kedykoľvek v priebehu tehotenstva aj v prípadoch, kedy by ohrozilo tehotnú na živote. V týchto prípadoch sa potrat umelo vyvoláva pomocou látok, ktoré nazývame prostaglandíny. Aplikujú sa cez brušnú stenu a stenu maternice priamo do plodovej vody alebo lokálne vo forme tabliet alebo gélu do pošvy. Tieto látky umožňujú „dozretie“ krčka maternice, jeho otváranie a nástup kontrakcií, po ktorých dochádza k vypudeniu plodu.