377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 377/2004 Z. z. - Zákon o ochrane nefajčiarov, uvádzania tabakových výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje

  • a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia,
  • b) podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu.